"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2016
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum

 


 

 

Hot-Line

Expoziţia Internaţională ”MOLDAGROTECH” şi ”FARMER”

În perioada 19-22 octombrie 2016 în incinta C.I.E. ”Moldexpo” se desfăşoară cea de-a XXXI-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale specializate ”moldagrotech” şi ”FARMER”, ediţia a XIX-a”, la care...
Internaţionalizarea programului de studiu „Economie generală”

Marţi, 12 octombrie în cadrul catedrei „Economie Generală” a fost organizată o întâlnire a mediului academic cu profesorii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele...
Reuniunea finală din cadrul proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet”

În perioada 2-6 octombrie, 2016, în Universitatea Sannio (coordonator al proiectului), o. Benevento, Italia, și-a desfășurat lucrările reuniunea de finalizare a proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer...
Curs aplicativ pentru studenţi şi profesori (toate nivelurile)

Management personal Curs aplicativ pentru studenţi şi profesori (toate nivelurile), 2 zile, aula E-7 GEORGE BUTUNOIU Specialist consultanţă şi consiliere în carieră Orarul cursului: 27 octombrie, 2016 –...
Mobilitate academică în Estonia

În perioada 1-30 septembrie, 2016, trei cadre didactice de la Universitatea Agrară - profesorul universitar Elena Timofti şi lectorii universitari Grigorii Batîru şi Eugen Voiniţchi, au participat în mobilitate...
Facultatea Cadastru şi Drept la 65 ani

În perioada 29-30 septembrie 2016 la facultatea Cadastru şi Drept a avut loc Simpozionul Internaţional Ştiinţifico - Practic, dedicat aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii cu genericul „UTILIZAREA...
Lecţia publică „La détermination chromosomique du sexe chez les animaux agricoles”

Pe data de 07.10.2016, în cadrul Centrului de Reuşită Universitară, Dna PETCU VALENTINA, şef Catedră Biotehnologii în Zootehnie, doctor, conferenţiar universitar, a ţinut (în limba franceză) lecţia...
Masa rotundă “Avantajele şi dezavantajele utilizării TIC”

Pe 06. 10. 2016 în cadrul Centrului de Reuşită Universitară al UASM a avut loc masa rotundă cu genericul “Avantajele şi dezavantajele utilizării TIC”. Evenimentul a fost organizat de responsabilii CRU Nina...
Programul Zilelor de informare. Anul academic 2016-2017

DRI al UASM organizează anual zile de informare, în cadrul cărora sunt preconizate prezentări la fiecare facultate cu privire la mobilitatea academică, practica profesională în străinătate, proiecte...
Proiectul „Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţior didactice şi de cercetare”

În perioada 13-30septembrie 2016, în conformitate cu programul de activităţi în cadrul Proiectului „Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţior didactice  şi de cercetare  în...
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ

Onoraţi pedagogi, Cu prilejul şi prin lumina acestei deosebite sărbători, permiteţi-mi a Vă adresa urări de sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, ani frumoşi în performanţe. Fie ca numeroşii...
Noaptea cercetătorilor europeni - 2016

În cadrul  evenimentului ”Noaptea cercetătorilor europeni - 2016”, care s-a desfăşurat la 19 septembrie 2016 în scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a...
Ziua cooperativelor la UASM

Miercuri, 21 septembrie în cadrul Facultăţii de Economie s-a desfăşurat festivitatea „Ziua cooperativelor”. Manifestarea a avut loc în cadrul Zilelor de Informare, organizate de Departamentul Relaţii...
Mobilitatea academică în cadrul Programului Erasmus

Dragi studenţi, Marţi, 20.09. 2016, ora 13.30 va avea loc şedinţa Comisiei pentru selectarea candidaţilor la bursa pentru mobilitatea academică în una din Universităţile UE, programul Erasmus+....
0494
1022
1197
1264
BlocAgronomie1938
blocagronomie1938n
hort
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, unica instituţie de învăţămînt agronomic universitar din Republica Moldova, este membră a Asociaţiei Universităţilor Europene.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2016 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda