"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2015
Termenele de organizare a concursului
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Rezultatele admiterii
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvența la zi
Învățământ cu frecvență redusă
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Contabilitate
Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare stiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 Euraxess


 

 

 

Hot-Line

Practica de producţie în Polonia

Departamentul Relaţii Internaţionale anunţă despre posibilitatea efectuării unui stagiu de practică în Polonia în perioada 01.07-30.09.2016. Doritorii de a aplica la programul menţionat vor depune la...
Extinderea termenului proiectului de mobilitate EFFORT

Departamentul pentru Relaţii Internaţionale anunţă  extinderea termenului  limită  de depunere a actelor pînă la 15.02.2016  în cadrul Proiectului de mobilitate academică EFFORT. Vă...
Burse de excelenţă pentru doctoranzii UASM

În urma unui concurs republican la care au participat doctoranzii instituţiilor de învăţămînt superior, Institutelor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi altor instituţii au fost selectaţi 20 cei...
Stagiu în Germania

Reprezentanţii UASM au efectuat un stagiu de formare profesională la Universitatea din Paderborn, Germania, în cadrul proiectului FKTBUM («Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova»). În...
În atenţia masteranzilor de la specializările agricole

Masteranzii specializărilor din domeniile „Ştiinţe agricole” şi „Ştiinţe ale naturii”, care doresc să participe în Proiectul internaţional CASEE-in, împreună cu studenţii din universităţile din UE:...
Profesorul anului 2015

Avem şi în UASM profesori cu performanţe deosebite. Acest fapt îl confirmă o dată în plus concursul „Profesorul anului”, care se desfăşoară tradiţional de cca 20 de ani, în cadrul Universităţii la...
Formare „Développement des compétences de multiples intelligences”

În perioada 18-19.12.2015, în cadrul Centrului de Reușită Universitară (CRU) al UASM, a avut loc Formarea cu genericul „ Développement des compétences de multiples intelligences”, ținită de conf. univ. dr....
Burse de studii în Ungaria

Departamentul Relaţii Internaţionale vă invită să aplicaţi la Programul de burse oferite pentru masteranzi de Guvernul Ungariei la următoarele specializări: Agronomie, Biotehnologii în agricultură,...
Lansarea proiectului (TEACH ME)

Reprezentanţii UASM, au participat la lansarea  proiectului  Ersamus+ "Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education"(TEACH ME), care a demarat la...
Zile de informare în cadrul UASM

În cadrul zilelor de informare, organizate în ultimul timp pentru studenţii şi profesorii Universităţii Agrare de Stat din Moldova, participanţii au avut posibilitatea de a afla mai multe despre specificul...
Workshop practic „Managementul calităţii biocombustibililor”

La 9 decembrie 2015, în cadrul UASM şi-a desfăşurat lucrările cel de-al doilea Workshop practic din ciclul „Managementul calităţii biocombustibililor”, desfăşurat în sprijinul producătorilor de...
Reuniunea anuală a administraţiei universităţii cu reprezentanţii mediului de afaceri

La 9 decembrie 2015 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a dat startul reuniunilor anuale ale administraţiei universităţii cu reprezentanţii mediului de afaceri. Diferiţi angajatori au fost invitaţi la o...
Atelier “La rédaction des dossiers d’embauche”

Miercuri, 09.12.2015, la ora 15.00, în cadrul Centrului de Reușită Universitară (CRU) al UASM, a avut loc Atelierul cu genericul “La rédaction des dossiers d’embauche”     Activitatea a fost...
Concurs „Fêtes de fin d’année”

Marți, 08.12.2015, la ora 15.00, în cadrul Centrului de Reușită Universitară (CRU) al UASM, a avut loc Concursul cu genericul „Fêtes de fin d’année”. Cu acest prilej, studenții francofoni de la...
0494
1022
1197
1264
BlocAgronomie1938
blocagronomie1938n
hort
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, unica instituţie de învăţămînt agronomic universitar din Republica Moldova, este membră a Asociaţiei Universităţilor Europene.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2016 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda