"Da nobis recta sapere"

Laureaţii Premiului AŞM

Din partea întregii Comunităţi academice îl Felicităm pe membrul cor. al AŞM, dr. hab, prof. univ. al Catedrei Biologie vegetală,Andrei Palii, care recent a devenit învingător al Concursului pentru Premiul...
Vizita delegaţiei universităţii BOKU, Austia

Delegația Universității de Științe Naturale din Viena (BOKU) în frunte cu rectorul, prof. univ., Martin H. Gerzabek, a vizitat Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în perioada 8-9 aprilie 2015, unde a avut...
Seminarul informativ ORIZONT 2020

Joi, 9 aprilie a avut loc Seminarul informativ organizat de către Departamentul Ştiinţă şi Inovare cu participarea grupului de experţi al Punctului Naţional de Contact  pentru programul ORIZONT 2020 din...
Laureat al Premiului AŞM

Felicităm  dr., conf. univ. al Catedrei Electrificarea şi Automatizarea Mediului Rural, Victor Popescu, care recent a devenit învingător al Concursului pentru Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (anul...
Stagiu de perfecţionare la CEREFREA, Bucureşti, România

Puţuntean Nina, lector superior universitar la Catedra Limbi Moderne şi responsabil CRU, a efectuat un stagiu de perfecţionare/cercetare în Bucureşti, România, în perioada 15-25 martie, 2015. Stagiul reprezintă...
Formare pentru studenţi cu genericul „Motivarea, Atitudinea și Comunicarea pentru a obţine succes”

AUF (Agenţia Universitară a Francofoniei) organizează pentru studenţi o formare cu genericul „Motivarea, Atitudinea și Comunicarea pentru a obţine succes”, în parteneriat cu CRU (Centrul de Reuşită...
Seminar informaţional

Joi, 2 aprilie a avut loc seminarul informativ organizat de Departamentul Relații Internaționale, la care au participat studenții, doctoranzii şi profesorii facultăţilor de horticultură şi agronomie....
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor

În perioada 11 martie – 1 aprilie la UASM tradiţional şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor. Acest forum a constituit un bilanţ al activităţii...
Bursa Guvernului Ungariei

Departamentul relaţii internaţionale anunţă despre posibilitatea obţinerii bursei din partea guvernului Ungar pentru continuarea studiilor la ciclul II (Masterat). Data limită de depunere a cererilor de obţinere...
Rezultatele activităţii UASM în proiectul LaMANCHE

Rezultatele celor trei ani de activitate a UASM în cadrul Proiectului „Leading and Managing Change in Higher Education (La MANCHE)” au fost prezentate la expoziţia, organizată în cadrul asambleiei a XIX-cea a...
Cursuri de limbă germană

Cursurile de limbă germană pentru doritorii de a-şi aprofunda cunoştinţele în limba germană în scopul efectuării practicii de producere în Germania sunt organizate la catedra de limbi moderne în zilele de...
Întâlnirea cu studenţi de peste hotare

La 25 martie, în Departamentul relaţii internaţionale a avut loc întâlnirea cu studenţi străini - cetăţeni din Azerbaidjan, Israel, Turcia, România, Ucraina care îşi fac studiile la UASM, unde au avut loc...
Zi de informare

Joi, 02.04.2015, în auditoriul  H-1, Facultatea Horticultură va avea loc Ziua de informare, organizată de către Departamentul Relaţii Internaţionale. În cadrul Zilei de informare studenţii şi cadrele...
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific. Candidaţii la concurs în termen de două luni de la data publicării avizului în...
0494
1022
1197
1264
BlocAgronomie1938
blocagronomie1938n
hort
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, unica instituţie de învăţămînt agronomic universitar din Republica Moldova, este membră a Asociaţiei Universităţilor Europene.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

UASM pe Facebook

Copyright © 2015 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda