"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2017
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Animal Husbandry and Biotechnologies
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

The Senate

Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic
1 VOLCONOVICI Liviu rector, Dr. hab., profesor universitar
2 MELNIC Iurie  prim-prorector, dr., conf. univ.
3 CERCEL Ilie prorector pentru activitatea ştiinţifică şi inovare
4 BOAGHIE Dionisie prorector
5 COŞCIUG Cristina prorector, dr., conf. univ.
6 DAICU Anatol prorector în probleme de administraţie şi gospodărire
7 BALTAG Grigore secretar, dr., conf. univ.
8 BACEAN Ion decan, dr., conf. univ.
9 HORJAN Oleg decan, dr., conf. univ.
10 TOMIŢA Petru decan, dr., prof. univ.
11 NiCOLAESCU Gheorghe decan, dr., conf. univ.
12 GOROBEŢ Vladimir decan, dr., conf. univ.
13 POPOVICI Mihail decan al Facultăţii de medicină veterinară şi ştiinţa animalelor
14 MOREI Virgiliu preş. com. sind., dr., conf. univ.
15 BURDUJA Victor preş. com. sind. studenţesc
16 LISENCO Victor preşedinte SAS
17 RURAC Mihail dr., conf. univ.
18 ANDRIUCA Valentina şef catedră, dr., conf. univ.
19 ŞEREMET Victor dr. hab., prof. univ.
20 BOTNARENCO Ion şef inter. catedră, dr., conf. univ.
21 BONTEA Oleg dr., conf. univ.
22 FRECĂUŢEANU Alexandru şef catedră, dr. hab., prof. univ.
23 GANGAN Svetlana şef catedră, dr., conf. univ.
24 SÎRBU Olga şef catedră, dr., conf. univ.
25 MOCANU Natalia şef catedră, dr. hab., conf. univ.
26 LITVIN Aurelia şef catedră, dr. hab., prof. univ. inter.
27 COZARI Ana şef catedră, dr., conf. univ.
28 BALAN Valerian dr.hab., prof.univ.
29 GUMANIUC Iachim şef catedră, dr., conf. univ.
30 CROITORU Nichita şef catedră, dr., conf. univ.
31 MARIAN Grigore dr. hab., prof. univ.
32 ERHAN Fiodor şef catedră, dr. hab., prof. univ.
33 CERCEL Ilie dr., conf. univ.
34 MACARI Vasile şef catedră, dr.hab., prof.univ.int.
35 CAISÎN Larisa şef inter. catedră, dr., conf. univ.
36 PETCU Igor şef stagii de practică, dr., conf. univ.
37  
38 COSTIN Ludmila director BRŞA
39 TURIŢA Sava şef serviciul resurse umane
40 CUŞNIR Mihail şef centrul de calcul
41 COZMA Adrian şef centrul editorial
42 CEBAN Elena laborant superior
43 BORGA Tatiana studentă, specialitatea agronomie
44 POPOV Igor student, specialitatea agronomie
45 BUSUIOC Irina studentă, specialitatea turism
46 BUTMALAI Mihai student, protecţia plantelor
47 CALARAŞ Eduard student, specialitatea ingineria şi tehnologia transportului auto

ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda