85 ani

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Animal Husbandry and Biotechnologies
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

ministru

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Învățământ cu frecvența la zi

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) pregăteşte specialişti la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă în limbile română şi rusă.

Studiile în universitate prevăd  două  trepte: ciclul I – licenţiat (studii la zi şi frecvenţă redusă) şi ciclul II – masterat (studii la zi).

La specialitatea Medicina veterinară, studiile sunt integrate (licenţă + masterat).

Perioada de studii la ciclul I, învăţământ de zi este: la toate specialităţile economice şi specialităţile Ecologie şi Turism - 3 ani, la celelalte specialităţi – 4 ani. La învăţământ cu frecvenţă redusă  perioada de studii este cu un an mai mare.

La studii integrate perioada de studii constituie 6 ani.

Perioada de studii la cilul II, pentru specializările economice şi specializările Agroecologie şi Turism rural este de 2 ani, iar pentru celelalte specializări - de 1,5 ani.

În scopul asigurării corelaţiei dintre dezvoltarea agriculturii şi integrarea europeană a învăţământului agronomic, UASM are elaborate şi implementate Curriculum-ul învăţământului universitar agronomic, bazat pe Sistemul de Credite Transferabile (ECTS) pentru ciclul I şi pentru cilul II; planuri noi de învăţământ conform Planului-cadru şi Nomenclatorului specialităţilor, programe de studii pe cele 23 de specialităţi la studii superioare ciclul I şi 30 specializări la Ciclul II (masterat de cercetare şi profesionalizare), raportate la cerinţele procesului de la Bologna.

UASM acordă o deosebită atenţie managementului calităţii, controlului calităţii procesului de instruire, asigurării standardelor de înaltă calitate în învăţământul superior agricol, prin intermediul comitetelor de calitate.

În premieră în R. Moldova, pentru evaluarea calităţii pregătirii specialiştilor, din rândul profesioniştilor performanţi de la producţie, în UASM au fost  formate Comitete de Evaluare Externă a calităţii pentru fiecare specialitate.

Concomitent, la evaluare, îşi aduc aportul său şi comitetele de evaluare externă a calităţii învăţământului în UASM, în cadrul cărora sunt antrenaţi atât cadre didactice cât şi studenţi.

În decembrie 2011, UASM a devenit deţinătoare a Certificatului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001: 2008, eliberat de organismul SIMTEX–OC, certificat reconfirmat în decembrie 2012 de organismul internaţional de certificare RINA SIMTEX–OC, nr.27490/11/R.

Specialităţile Ciclul I, Licenţă şi specializările  Ciclul II, Master

Domeniul
general de studii

Ciclul I, Licenţă

Ciclul II,  Master

Specialităţile

Specializările

ştiinţe economice

 • Contabilitate;
 • Marketing şi logistică;
 • Business şi administrare;
 • Achiziţii;
 • Finanţe şi bănci;
 • Economie generală.

Cercetare:

 • Economie şi management în sectorul agroalimentar;
 • Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar.

Profesionalizare

 • Economie şi politici de dezvoltare rurală;
 • Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar;
 • Marketing agroalimentar;
 • Finanţe şi control în sectorul agroalimentar;
 • Cooperare agricolă şi integrare economică europeană;
 • Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar;
 • Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar.

ştiinţe ale naturii

 • Ecologie.

Cercetare:

 • Agroecologie.

inginerie şi activităţi inginereşti

 • Electrificarea agriculturii; 
 • Ingineria şi tehnologia transportului  auto;
 • Mecanizarea agriculturii.

Cercetare:

 • Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor;
 • Electrotehnologii în mediul rural;
 • Agroinginerie.
 • Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto
 • Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei

arhitectură şi construcţii

 • Ingineria mediului;
 • Cadastru şi organizarea teritoriului;
 • Evaluarea imobilului.

Cercetare:

 • Evaluarea şi managementul imobilului.

Profesionalizare:

 • Hidroamelioraţie;
 • Consolidarea terenurilor agricole.

ştiinţe agricole

 • Selecţie şi genetica culturilor agricole;
 • Protecţia plantelor;
 • Agronomie;
 • Zootehnie;
 • Horticultura;
 • Silvicultura şi grădini publice;
 • Viticultura şi vinificaţie;
 • Biotehnologii agricole.

Cercetare:

 • Tehnologii avansate în fitotehnie;
 • Ştiinţe horticole şi agrosilvice;
 • Ştiinţe horticole;
 • Managementul ecosistemelor forestiere;
 • Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine;
 • Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere.
 • Protecţia integrată a agroecosistemelor.
 • Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale.

Profesionalizare:

 • Biotehnologii în reproducţia animalelor;
 • Siguranţa alimentelor de origine vegetală
 • Siguranţa alimentelor de origine animală
 • Protecţia integrată a plantelor

servicii publice

 • Turism

Profesionalizare:

 • Turism rural

drept

 • Drept

Profesionalizare:

 • Drept patrimonial

studii integrate

 • Medicina veterinară

 

Procesul de învăţământ este dirijat de Prim prorectorul universităţii, conferenţiar universitar, Iurie Melnic şi de prorectorul pentru învăţământul cu frecventa redusă, conferenţiar universitar Veronica PRISĂCARU.

 

Secţia studii este principala subdiviziune în dirijarea procesului de învăţământ.

UASM include 8 facultăţi cu 36 de catedre şi Catedra militară, care activează independent de facultăţi.

În cadrul UASM activează mai bine de 330 de cadre didactice titulare, dintre care peste 50 la suta sunt deţinători de titluri ştiinţifice şi didactice, inclusiv 5 membri corespondenţi ai AŞM, 28 de doctori habilitaţi şi 144 de doctor, 25 profesori şi 130 de conferenţiari universitari.

Pe perioada de activitate, UASM are pregătite peste 55 mii de specialişti de înaltă calificare în domeniu.

 

gr1

Componenţa nominală a Comitetelor de Evaluare Externă a Calităţii învăţământului în UASM

Nr. d/o

Specialitatea

Membrii Comitetului

1

614.1 – Zootehnie

1. Railean Tatiana– şef, Serviciu Resurse Genetice Animale, Ministerul   Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Eremia Nicolae – dr. hab., prof.univ., decan al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM, vicepreşedinte.

3. Focşa Valentin – dr. hab., director al Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină veterinară, membru.

4. Ciobanu Vitalie – director general al ÎS „Moldsuinhibrid”, membru.

5. Maşner Oleg – dr., secretar ştiinţific al Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, membru.

2

618.1 – Biotehnologii agricole

1. Railean Tatiana – şef, Serviciu Resurse Genetice Animale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Eremia Nicolae – dr. hab., prof.univ., decan al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM, vicepreşedinte.

3. Focşa Valentin – dr. hab., director al Institutului Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină veterinară, membru.

4. Boronciuc Gheorghe – dr.hab., şef de laborator, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, AŞM, membru.

5. Morari Anatolie – director al Centrului de Ameliorare şi Reproducere a Animalelor, membru.

3

641.1 – Medicină veterinară

1. Vengher Roman – şeful Direcţiei mun. Chişinău pentru Siguranţa Alimentelor, preşedinte.

2. Donica Gheorghe – dr.,conf.univ., decan al Facultăţii de Medicină veterinară a UASM, vicepreşedinte.

3. Enciu Valeriu - șef, Direcția siguranța alimentelor de origine animală și medicină veterinară, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Paladi Alexei – şef Direcţie Sanitar-veterinară de Stat din Ialoveni, membru.

5. Carauş Vitalie – şef al Direcţiei Supraveghere a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, membru.

6. Cornea Dragoş – şef adjunct al Direcţiei raionale Orhei pentru Siguranţa Alimentelor, membru.

4

361.1 – Contabilitate

1. Pacnehad Ecaterina – membru al Curţii de Conturi a R. Moldova, preşedinte.

2. Prisăcaru Veronica – dr.,conf.univ., decan al Facultăţii de Contabilitate a UASM, vicepreşedinte.

3. Şelaru Marina – director executiv al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din R. Moldova, membru.

4. Spînu Raisa – director al firmei de audit „Audit-Grup”, membru.

5. Rija Tatiana – contabil-şef al Filialei nr. 20 a băncii comerciale „Victoriabank” SA, membru.

5

362.1 – Marketing

şi logistică

1. Robu Tudor – şef al Direcţiei Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale a MAIA, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Dogotari Vasile - șef adjunct, Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Harea Sergiu – şef Departament Economie a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, membru.

5. Burduja Petru – director SA „Monolit”, membru.

6. Onceanu Adrian – Vicedirector General al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, membru.

6

363.1 – Business şi administrare

1. Cotici Victoria – Directorul Centrului de formare continuă a Camerei de Comerţ şi Industrie a R. Moldova, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Strelciuc Gheorghe – director al SRL „Pohoarnele”, r-l Şoldăneşti, membru.

4. Hurmuzachi Iurie – dr., vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”, membru.

5. Bruma Octavian – şef Departament Venituri, Compania investiţională ”Interparisprim” SA, membru.

7

363.2 –

Achiziţii

1. Robu Tudor – şef al Direcţiei Marketing şi Relaţii Economice   Internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Vasile Dogotari - șef adjunct al Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Harea Sergiu – şef Departament Economie a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, membru.

5. Burduja Petru – director SA „Monolit, membru.

6. Cociu Semion – şef Direcţie Logistică şi Management Intern, Ministerul Economiei al Republici Moldova, membru.

8

364.1 –

Finanţe

şi bănci

1. Paladi Vasile – şef al Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Cebotari Sergiu – preşedinte al BC „Moldova Agroindbank”, membru.

4. Tutovan Sergiu – dr., specialist principal în SRL „Agrimatco”, raionul Cahul, membru.

5. Taban Lilia – şef adjunct al Direcţiei Finanţele Economiei Naţionale, Cheltuieli şi Capitale şi Achiziţii Publice, Ministerul Finanţelor,   membru.

9

366.1 – Economie generală

1. Popuşoi Serghei – manager principal în administrarea filialei „Agroindbank” SA, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Bajura Tudor - dr. hab., şef al Centrului Economie Agrară şi Dezvoltare Rrurală, Institutul Naţional de Economie al AŞM, membru.

4. Rotaru Arcadie – inspector principal , secţia CNA, membru.

5. Fala Iurie – dr., şef al Departamentului „Cooperare” al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”, expert superior agrobusiness, membru.

10

       812.1 –

     Turism

1. Cotruţă Oleg – Director Agenţia „Oldinex-Tur” SRL, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Platon Nicolae - Directorul Agenţiei Turismului R. Moldova, conferenţiar universitar, membru.

4. Peterson Nona – Director Agenţia Turistică „Sacvoiaj Tur” SRL, membru.

5. Ichim Gheorhe – Directorul General Agenţia „TEHNO NAVIGARE” SRL, membru.

11

613.1 – Agronomie

1. Pîrvan Pintilie – Director al ÎF „Porumbeni”, preşedinte.

2. Rurac Mihail – dr., cof.univ., decan al Facultăţii de Agronomie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Machidon Mihail - dr., preşedinte al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, membru.

4. Buzovoi Nicanor – Preşedinte     SRL „Agrosfera BM”,     s. Pîrliţa,   r-l Ungheni, membru.

5. Masleanschi Valeriu – consultant al Direcţiei Politici de Piaţă pentru Produsele de Origine Vegetală a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

12

424.1 –

Ecologie

1. Donea Victor – dr., conf.univ., şef al Direcţiei Ştiinţă, Formare Profesională şi Extensiune Rurală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Rurac Mihail – dr., cof.univ., decan al Facultăţii de Agronomie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Toderaş Vladimr - dr.hab., vicedirector al Institutului de Genetică, Fitologie şi Protecţie a Plantelor a AŞM, membru.

4. Tărîţă Anatol – dr., şef laborator Ecosisteme naturale şi Antropizate al Institutului de Ecologie şi Geografie, membru.

5. Josu Viorica – şef adjunct al Direcţiei Resurse Naturale şi Biodiversitate a Ministerului Mediului, membru.

13

612.1 – Protecţia plantelor

 1. Batco Mihail – preşedinte, doctor în agricultură, conf. cercetător, sef de laborator „Tehnologii ecologice”, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM tel.: 0-22-770485 /  0-22-779641
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferențiar universitar, tel.: 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Osipov Veaceslav – secretar - tel: 0-22-21-41-10 serv. 0-22-21-41-15 direct. 0691-397-48 mob.  
 4. Danilov Nicolae – vice-administrator Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor, tel.: 0-22-636414; 0-79955714
 5. Cernauţan Nicanor – Directorul Întreprinderii de Stat. Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei, tel.: 0-22-28-44-05 serv.; 0691-782-93 mob.

14

615.1 - Horticultură

 1. Suvac Mihail – preşedinte - şef al Direcţiei politici de producere şi reglementări de calitate a produselor vegetale al  MAIA, tel.: 0-22-21-15-75 serv.; 0796-08-887 mob.
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferențiar universitar, tel.: 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Bucarciuc Victor – secretar, Cercetător principal, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, dr. h., tel.: 0-22-79-39-48 serv.; 796-99255 mob.
 4. Gaberi Gheorghe – Director general ANSA, Preşedinte APESM, tel.: 022-264-651, 022-264-640, 0795-801-49 mob.
 5. Chilianu Ion – Directorul general al SRL „Codru-ST”, tel.: 0-22-21-22-39 serv., 0691-28-054 mob.
 6. Botnari Vasile - Directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM

15

616.1 – Silvicultură şi grădini publice

 1. Rotaru Petru – preşedinte – Șef direcție Agenţia „Moldsilva”, tel.: 022 272 425 
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferențiar universitar, tel.: 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Ciobanu Anatolie – secretar – Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „SINDSILVA”, tel.: 0-22-277-941 serv. 0691-22-786 mob.
 4. Galupa Dumitru – Director ICAS, Chişinău. tel.: 0-22-928957.
 5. TELEUȚĂ Alexandru – Director Grădina Botanică (Institut), tel.: (+373 22) 55-04-43; 52-38-98; 55-61-45; 55-91-36

16

617.1 – Viticultură

şi vinificaţie

 1. Cebotari Valerii - preşedinte – Şeful secţiei viticultură al MAIA, 0690-183-42 mob.
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferențiar universitar, tel.: 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Lungu Cornelia – secretar -  inginer-tehnolog, SA Dionysos-Mereni, 68206809 mob.
 4. Vutcarău Vasile – Conducător SRL Elvitis-com, s. Sireţ, r. Străşeni
 5. Cojoc Dorel – Director adjunct SA Cricova, tel.: 44-40-35 ant. 604-000; 0690-36- 800 mob.

17

524.2 – Electrificarea agriculturii

1. Berzan Vladimir – dr.hab., director al Institutului de Energetică al AŞM, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Carandiuc Boris – şef laborator la Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, membru.

4. Demco Alexandru – director al Departamentului „Energetica” SA Calea Ferată a Moldovei, membru.

5. Cebotari Tudor – dr., colab. şt. superior al ÎS „Inspectorul Energetic de Stat al R. Moldova”, membru.

18

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

1. Morgoci Gheorghe - director general al Regiei Transport Electric Chişinău, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Ghinculov Vladimir – Director DAAC „Hermess”, membru.

4. Taran Serghei – director Centrul Informativ de pregătire în Transportul Internaţional, membru.

5. Daţco Eugen – director executiv al Uniunii Transporturilor şi Drumurilor din R. Moldova, membru.

19

528.1 – Mecanizarea agriculturii

1. Bumacov Vasile - dr.hab., prof.univ., Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Tataru Petru – dr., conf.univ., şef al secţiei Dezvoltare Tehnică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Cerempei Valerian – dr., vicedirector pe activitatea ştiinţifică a ÎS ITA „Mecagro”, membru.

5. Lîsîi Radu – director SRL „Ecoplantera”, membru.

20

583.1 – Ingineria mediului

1. Popovici Teodor – doctor ştiinţe agricole, directorul Staţiunii tehnologico-experimentale „Codru”, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Calaşnic Anatol – Inginer-şef al Institutului de Proiectări „Acva-Proiect”, membru.

4. Fliurţă Ion – doctor în ştiinţe, inginer-coordonator al Secţiei Resurse acvatice şi aprovizionare cu apă potabilă, Agenţia „Apele Moldovei”,   membru.

5. Cuşnir Anatolie – inginer-şef de proiect al ÎS „Protecţia soiurilor şi îmbunătăţirii funciare”, membru.

21

584.1 – Cadastru şi Organizarea Teritoriului

1. Crigan Ştefan – vicedirector general, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, preşedinte.

2. Dogotari Angela - șef, Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vicepreședinte.

3. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, membru.

4. Nour Dan – Inginer, doctor în economie, ÎS Institutul Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru, membru.

5. Gîrbu Gheorghe – şef Direcţie Cadastru, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

6. Ovidii Maria – doctor în ştiinţe, şef al Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Informatică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

22

584.3 – Evaluarea imobilului

1. Matcov Angela – directorul Întreprinderii de Stat „Cadastru”, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Buzu Olga – doctor în ştiinţe, şef al secţiei Evaluarea bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

4. Vitanov Alexandru – preşedinte al Comitetului executiv al Camerei Naţionale de Bunuri Imobiliare a Republicii Moldova, membru.

5. Bajura Tudor – profesor, doctor habilitat, vicedirector pe ştiinţă al Institutului de economie şi Finanţe şi Statistică, membru.

23

381. 1 –

       Drept

1. Butucel Mihail – şef al Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Buşuleac Mihai – director adjunct al Companiei de Asigurări QBE „ASITO”, membru.

4. Ţurcanu Radu - judecător, mun. Chişinău, doctor în drept, membru.

5. Roşca Vasile – şef secţiei juridice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda