85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Educaţie economică prin afaceri bazate pe profesionalism şi calitate

Componenta economică a procesului educaţional ţine, în special, deformarea deprinderilor practice prin conlucrarea activă cu entităţile agricole şi industriale care activează cu succes în economia Republicii Moldova. În vederea extinderii competenţelor practice catedra „Economie generală” a organizat pentru studenţii anului II, specialitatea ”Economie generală” grupa rusă, o vizită de studiu în cadrul SRL «PEGAS». Pe parcurs, studenţii au făcut cunoştinţă cu statele de personal a companiei, care include 150 de persoane, din care 80 persoane sunt implicate nemijlocit în procesul de producţie. Un viu interes, din partea studenţilor, a atras pregătirea profesionale înaltă a lucrătorilor şi calitatea producţiei. Echipamente inovatoare, dezvoltarea tehnologii unice de prelucrare a cărnii, achiziţionarea şi depozitarea produselor proaspete de primă calitate sunt elementele de bază care asigură calitatea şi determină statutul companiei.

Actualmente, SRL «PEGAS» este unica companie din Republica Moldova care a obţinut Standardul de Certificare a producţiei de mezeluri, ceea ce îi oferă statutul de lider pe piaţa naţională. Această vizită a oferit studenţilor posibilitatea de a înţelege că succesul, nivelul sporit al profitabilităţii, recunoaşterea la nivel internaţional se bazează pe un management eficient, utilizarea tehnologiilor performante, respectarea riguroasă a condiţiilor sanitare şi realizarea unui proces de producţie de înaltă calitate la fiecare etapă.

”Credem, că cunoştinţele şi deprinderile acumulate în cadrul vizitei vor constitui un element strategic fundamental, care va fi utilizat ulterior de noi, în calitate de tineri specialişti, pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova”.

Studenţii anului II, grupa 7 specialitatea „Economie Generală” aducsincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă profesorilor catedrei „Economie Generală” pentru implicarea cu suflet în formarea profesională.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda