"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2016
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Animal Husbandry and Biotechnologies
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative şi normative
Carta universitară
Reglementări UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

rural
 RINA SIMTEX

tempus

Credo

CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

TecTNet logou


sufor


 Euraxess


 casee logo

 


teachme


fktbum

 


 

 

Hot-Line

Organizația sindicală a salariaților

Comitetul sindical al colaboratorilor

Blocul administrativ, bir. 402

Preşedintele, Ion Lacusta, dr. prof.univ.

31-22-98

Vicepreşedinte, Ion Volentiri, dr. conf. univ.

31-22-26

Contabil, Igor Beșleagă

31-22-98

Preşedinţii de birouri sindicale

 

Facultatea de Agronomie, Mihai Vasilev, dr.conf.univ.

43-23-39

Facultatea de Horticultură, Anani Peşteanu, dr.conf.univ.

43-23-04

Facultatea de Economie, Virgiliu Morei, dr.conf.univ.

43-24-32

Facultatea de Contabilitate, Angela Chişlari, dr.conf.univ.

21-28-08

Facultatea de Medicină Veterinară, Andrei Chiosa, lect.sup.univ.

43-22-97

Facultatea de Ingineria Agrară şi Transport Auto,

Liviu Volconovici, dr.hab.,prof.univ.

43-23-06

Facultatea de Cadastru şi drept, Iulia Corman, lect.sup.univ.

43-28-07

Facultatea de Zootehnie şi biotehnologii, Igor Petcu, dr.conf.univ.

43-23-83

Servicii tehnice şi de gospodărie, Şachir Iusubov, mecanic

43-23-35


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2016 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda