"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Senatul universitar

Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic
1 VOLCONOVICI Liviu rector, Dr. hab., profesor universitar
2 MELNIC Iurie  prim-prorector, dr., conf. univ.
3 CERCEL Ilie prorector pentru activitatea ştiinţifică şi inovare
4 BOAGHIE Dionisie prorector
5 COŞCIUG Cristina prorector, dr., conf. univ.
6 DAICU Anatol prorector în probleme de administraţie şi gospodărire
7 BALTAG Grigore secretar, dr., conf. univ.
8 BACEAN Ion decan, dr., conf. univ.
9 HORJAN Oleg decan, dr., conf. univ.
10 TOMIŢA Petru decan, dr., prof. univ.
11 NiCOLAESCU Gheorghe decan, dr., conf. univ.
12 GOROBEŢ Vladimir decan, dr., conf. univ.
13 POPOVICI Mihail decan al Facultăţii de medicină veterinară şi ştiinţa animalelor
14 MOREI Virgiliu preş. com. sind., dr., conf. univ.
15 BURDUJA Victor preş. com. sind. studenţesc
16 LISENCO Victor preşedinte SAS
17 RURAC Mihail dr., conf. univ.
18 ANDRIUCA Valentina şef catedră, dr., conf. univ.
19 ŞEREMET Victor dr. hab., prof. univ.
20 BOTNARENCO Ion şef inter. catedră, dr., conf. univ.
21 BONTEA Oleg dr., conf. univ.
22 FRECĂUŢEANU Alexandru şef catedră, dr. hab., prof. univ.
23 GANGAN Svetlana şef catedră, dr., conf. univ.
24 SÎRBU Olga şef catedră, dr., conf. univ.
25 MOCANU Natalia şef catedră, dr. hab., conf. univ.
26 LITVIN Aurelia şef catedră, dr. hab., prof. univ. inter.
27 COZARI Ana şef catedră, dr., conf. univ.
28 BALAN Valerian dr.hab., prof.univ.
29 GUMANIUC Iachim şef catedră, dr., conf. univ.
30 CROITORU Nichita şef catedră, dr., conf. univ.
31 MARIAN Grigore dr. hab., prof. univ.
32 ERHAN Fiodor şef catedră, dr. hab., prof. univ.
33 CERCEL Ilie dr., conf. univ.
34 MACARI Vasile şef catedră, dr.hab., prof.univ.int.
35 CAISÎN Larisa şef inter. catedră, dr., conf. univ.
36 PETCU Igor şef stagii de practică, dr., conf. univ.
37  
38 COSTIN Ludmila director BRŞA
39 TURIŢA Sava şef serviciul resurse umane
40 CUŞNIR Mihail şef centrul de calcul
41 COZMA Adrian şef centrul editorial
42 CEBAN Elena laborant superior
43 BORGA Tatiana studentă, specialitatea agronomie
44 POPOV Igor student, specialitatea agronomie
45 BUSUIOC Irina studentă, specialitatea turism
46 BUTMALAI Mihai student, protecţia plantelor
47 CALARAŞ Eduard student, specialitatea ingineria şi tehnologia transportului auto

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda