85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

Senatul universitar

 

Numele, prenumele

Funcția, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

1. BALAN Valerian

președinte, rector, dr.hab., prof.univ.

2. MELNIC Iurie

prim-prorector, dr., conf. univ.

3. CERCEL Ilie

prorector, dr., conf. univ.

4. BOAGHIE Dionisie

prorector, dr., conf. univ.

5. SCRIPNIC Elena

prorector, dr., conf. univ.

6. DAICU Anatol

prorector

7. BALTAG Grigore

secretar, dr., conf. univ.

8. BACEAN Ion

decan, dr., conf. univ.

9. HORJAN Oleg

decan, dr., conf. univ.

10. TOMIȚA Petru

decan, dr., prof. univ.

11. NiCOLAESCU Gheorghe

decan, dr., conf. univ.

12. GOROBEȚ Vladimir

decan, dr., conf. univ.

13. POPOVICI Mihail

decan, dr., conf. univ.

14. MOREI Virgiliu

preş. com. sind., dr., conf. univ.

15. BURDUJA Victor

preş. com. sind. studenţesc

16. LISENCO Victor

st. an.III, președinte SAS

17. RURAC Mihail

dr., conf. univ.

18. ANDRIUCA Valentina

șef catedră, dr., conf. univ.

19. BOTNARENCO Ion

dr., conf. univ.

20. BONTEA Oleg

dr., conf. univ.

21. ȘEREMET Victor

dr. hab., prof.univ.

22. FRECĂUȚEANU Alexandru

dr. hab., prof. univ.

23. COJOCARI Vadim

dr., conf.univ.

24. GANGAN Svetlana

șef catedră, dr., conf. univ.

25. SÎRBU Olga

șef catedră, dr., conf. univ.

26. MOCANU Natalia

șef catedră, dr. hab., conf. univ.

27. LITVIN Aurelia

șef catedră, dr. hab., prof.univ.int.

28. COZARI Ana

șef catedră, dr., conf. univ.

29. GUMANIUC Iachim

șef catedră, dr., conf. univ.

30. CROITORU Nichita

șef catedră, dr., conf. univ.

31. ERHAN Fiodor

dr. hab., prof. univ.

32. MARIAN Grigore

dr.hab., prof.univ.

33. MACARI Vasile

șef catedră, dr.hab., prof.univ.int.

34. CAISÎN Larisa

dr. hab., prof.univ.int.

35. EREMIA Nicolae

dr. hab., prof.univ.

36. BALAN Ion

dr. hab., conf.univ.

37. DONICA Gheorghe

dr., conf.univ.

38.   COSTIN Ludmila

director BRȘA

39.   CUȘNIR Mihail

șef catedră, șef centrul de calcul

40.   COZMA Adrian

șef centrul editorial

41.   MOVILEANU Veronica

șef secția studii

42.   CARABEȚ Violeta

șef serviciu Resurse umane

43.   CHIRTOACĂ Ecaterina

contabil-șef

44.   DRUȚĂ Marina

economist-șef

45.   CEBAN Elena

medic ordinator

46.   BORGA Tatiana

st.an. IV,Facultatea agronomie

47.   VOVC Mihaela

st.an. III, Facultatea agronomie

48.   CIOLACU Tatiana

st.an. II, Facultatea horticultură

49.   CALARAȘ Eduard

st.an. IV, Facultatea ing.agr. și trans.auto

50.   BORȘ Maria

st.an. III, Facultatea economie

51.   CAINAREAN Ion

st.an. II, Facultatea cadastru și drept

52.   POPA Crina

st.an.II, Facultatea cadastru și drept

53.   PUȘNEI Vladislav

st.an.IV, Facultatea medicină veterinară

54.   RADIOLA Diana

st.an.II, Facultatea horticultură

55.   SÎMBOTEANU Ion

st.an.I, Facultatea economie

56.   MURZAC Mihaela

st.an.I, Facultatea economie

57.   STARÎȘ Ion

st.an.II, Facultatea ing.agr. și trans.auto

58.   MOȚPAN Andrei

st.an.I, Facultatea agronomie

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda