85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

banner

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

04. Oferta anuală de şcolarizare

Nr.

Crt.

Denumirea

specialităților

2017

Total

înmatriculări

Cu finanțare

bugetară

Pe bază

de contract

Total

inclusiv

Total

inclusiv

Cu

frecvență

Inclusiv

din

raioanele

de Est

Cu

frecvență

Cu

frecvență

 redusă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Agronomie

56

25

25

0

31

11

20

2

Ecologie

40

10

10

0

30

10

20

3

Horticultură

46

23

23

0

23

3

20

4

Protecţia plantelor

21

18

18

0

3

3

5

Silvicultură şi grădini publice

40

15

15

0

25

5

20

6

Viticultură şi vinificaţie

35

10

10

0

25

5

20

7

Economie generală

42

6

6

0

36

16

20

8

Business şi administrare

54

6

6

0

48

23

25

9

Marketing şi logistică

30

0

0

0

30

10

20

10

Finanţe şi bănci

50

0

0

0

50

25

25

11

Servicii hoteliere, turism și agrement

46

10

10

0

36

16

20

12

Achiziţii

10

0

0

0

10

10

13

Contabilitate

81

6

6

0

75

30

45

14

Zootehnie

35

10

10

0

25

5

20

15

Biotehnologii agricole

38

13

13

0

25

5

20

16

Siguranța produselor agroalimentare

48

15

15

0

33

13

20

17

Medicina veterinară

60

30

30

0

30

30

18

Ingineria agrară

65

33

33

0

32

12

20

19

Electrificarea agriculturii

63

20

20

0

43

18

25

20

Ingineria transportului auto

103

15

15

0

88

18

70

21

Cadastru şi organizarea teritoriului

58

20

20

0

38

13

25

22

Evaluarea și dezvoltarea imobilului

28

15

15

0

13

13

23

Ingineria mediului

41

15

15

0

26

6

20

24

Drept

55

0

0

0

55

30

25

TOTAL

1145

315

315

0

830

330

500

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

9.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică zi de odihnă

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda