85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

banner

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

4. Oferta anuală de şcolarizare

Planul de înmatriculare la ciclul II, pe specializări, pe anul de învățământ 2017-2018

 

nr. crt. Codul Domeniul general de studiu Specializările de masterat Conținutul studiilor Plan 2017
buget contract
1 36 Studii economice Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar Cercetare 4 7
2 Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar Profesionalizare 4 7
3 Marketing agroalimentar Profesionalizare 4 7
4 Finanţe şi control în sectorul agroalimentar Profesionalizare 4 7
5 Economie şi politici de dezvoltare rurală Profesionalizare 3 7
6 42 Științe ale naturii Agroecologie Cercetare 5 6
7 52 Inginerie și activități inginerești Electrotehnologii în mediul rural Cercetare 8 5
8 Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto Cercetare 4 6
9 Agroinginerie Cercetare 7 6
10 Mentenanță și fiabilitatea autovehicolelor Cercetare 4 5
11 Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei Cercetare   8
12 58 Arhitectură și construcții Evaluarea şi managementul imobilului Cercetare 7 2
13 Hidroamelioraţie Profesionalizare 6 3
14 Consolidarea terenurilor agricole Profesionalizare 7 3
15 61 Științe agricole Ştiinţe horticole Cercetare 5 5
16 Managementul ecosistemelor forestiere Cercetare 5 5
17 Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine Cercetare 5 5
18 Protecţia integrată a agroecosistemelor Cercetare 5 5
19 Protecția integrată a plantelor Profesionalizare   8
20 Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere Cercetare 6 3
21 Siguranţa alimentelor de origine animală Profesionalizare 3 6
22 Siguranţa alimentelor de origine vegetală Profesionalizare 3 8
23 Agricultură conservativă Cercetare 6 6
24 81 Servicii publice Turism rural Profesionalizare 4 5
TOTAL 109 135

 

 

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda