85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Mesaj de bun venit

 Dragi prieteni,

rector newUniversitatea Agrară de Stat din Moldova este unica instituție de învățământ superior din ţara noastră, care pe parcursul a peste 80 de ani a trecut prin două schimbări radicale a concepţiilor şi mentalităţilor, legate de două treceri de la un sistem economico-social şi politic la altul.

Pe parcursul anilor care s-au scurs de la înfiinţare, UASM şi-a adus o contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic şi cultural al societăţii.

UASM a format în facultăţile sale peste 50 mii de specialişti, inclusiv cca 1000 din 67 de ţări, care s-au afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare. Printre absolvenţi regăsim un şir de personalităţi: preşedinţi de ţară, prim-miniştri, miniştri, deputaţi în parlament, ambasadori, membri ai academiilor de ştiinţe, scriitori etc.

Concomitent cu formarea specialiştilor, UASM s-a afirmat şi printr-un nucleu ştiinţific de mare importanţă, de notorietate naţională şi internaţională. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate – soiuri şi hibrizi noi de plante, crosuri de animale şi păsări, tehnologii moderne, maşini, aparate, produse farmaceutice etc. au fost valorificate într-un număr mare de monografii, manuale, brevete de invenţii, articole ştiinţifice şi, de regulă, implementate în producţie.

Pe parcursul existenţei sale UASM a fost şi un centru spiritual al agriculturii. Cadrele didactice au desfăşurat o vastă activitate de propagare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, tehnologiilor noi în rândurile agricultorilor.

UASM este astăzi recunoscută în ţară şi peste hotare datorită corpului profesoral didactic de prestigiu, rezultatelor în plan ştiinţific şi formării unor specialişti competenţi şi competitivi.

În prezent, UASM numără cca 6000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, pregătiţi respectiv pe 23 specialităţi, 30 specializări şi 27 specialităţi ştiinţifice, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o importantă infrastructură, destinată activităţilor didactice, investigaţiilor ştiinţifice şi asigurării condiţiilor sociale. UASM este prima universitate din Republica Moldova, primită în Asociaţia Universităţilor Europene, este membru asociat al Asociaţiei Universităţilor Francofone, întreţine relaţii de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume, în baza a peste 50 de acorduri, fiind total deschisă cooperării internaţionale.

Prin Decretul nr. 820 – VII  din  4 octombrie 2013, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincţie de stat,  „Ordinul Republicii”.

Avem convingerea că, în anii care vor urma, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, va continua să se afirme, contribuind prin realizări ştiinţifice importante şi implementarea lor în producţie, printr-o instruire de înalt nivel, la modernizarea agriculturii şi dezvoltarea spaţiului rural din Republica Moldova.

 

Valerian Balan,
rector, Dr. hab.,
profesor universitar


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda