"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

 

85 UASM

Direcţiile de cercetare

Direcţiile de cercetare ale colaboratorilor catedrei

Numele, prenumele

Direcţiile de cercetare

Rurac Mihail

1. Elaborarea sistemului de lucrare de bază a solului în asolamentele de câmp

2. Evaluarea eficienţei biologice a erbicidelor în vederea omologării în Republica Moldova

Burdujan Victor

1. Studierea productivităţii a triticale de toamnă şi a orzului de toamnă în funcţie de unele elemente tehnologice în experienţe polifactoriale.

2. Aprecierea productivităţii a diferitor soiuri şi hibrizi a culturilor de câmp în diferite condiţii pedoclimaterice a Republicii Moldova

Bucur Gheorghe

1. Evaluarea elementelor şi condiţiilor de fertilitate a solului în funcţie de  sistemele de lucrare a solului în cadrul asolamentelor la culturile de câmp

Melnic Angela

1. Elaborarea elementelor tehnologice de cultivare a grâului durum de toamnă

Gavrilaş Sergiu

1. Productivitatea culturilor de câmp în funcţie de sistemul de lucrare şi fertilizare a solului în asolament.

Starodub Victor

1. Cercetări biologice, fitotehnice şi biochimice privind impactul aplicării diferenţiate a elementelor tehnologice la nivelul producţiei de calitate în cultura grâului comun de toamnă.

2. Cercetări biologice, fitotehnice şi biochimice privind impactul aplicării diferenţiate a elementelor tehnologice la nivelul producţiei de calitate în cultura sfeclei pentru zahăr.

3. Cercetări biologice, fitotehnice şi biochimice privind impactul aplicării diferenţiate a elementelor tehnologice la nivelul producţiei de calitate în cultura florii-soarelui.

4. Cercetări biologice, fitotehnice şi biochimice privind impactul aplicării diferenţiate a elementelor tehnologice la nivelul producţiei de calitate în cultura tutunului.

Pripa Gheorghe

1. Aplicarea foliară a azotului la culturile păioase de toamnă.

2. Eficacitatea administrării a fosforului cu însămânțarea culturilor spicoase.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda