85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

Scurt istoric

Înfiinţată în anul 1933 ca Facultate de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi cu sediul la Chişinău, este cea mai veche facultate din cadrul universităţii. Onoarea de a pune piatra de temelie a acestei facultăţi şi de a-i deschide uşile i-a revenit eminentului dascăl şi om de ştiinţă, profesorului Haralamb Vasiliu.

De-a lungul anilor în cadrul facultăţii au activat savanţi cu renume, academicienii N. Dimo şi A. Kovarski, profesorii, doctori habilitaţi: H. Vasiliu, A. Cardaş, N. Zamfirescu, N. Florov, Şt. Popescu, L. Dorohov, N. Dereviţki, P. Kurceatov, A. Klecetov, V. Andreev, S. Kuljinski, L. Maţiuk, C. Stepanov, Gr. Şekun, C. Zagorcea, B. Pukalov ş.a., activitatea de excepţie a cărora a contribuit la organizarea şi dezvoltarea învăţământului agronomic superior şi a ştiinţei agricole în Republica Moldova.

În diferite perioade facultatea a fost condusă de următorii decani: profesorii universitari: H. Vasiliu, A. Cardaş, L. Dorohov, I. Garus, Gr. Şekun, B. Pukalov, A. Palii; conferenţiarii universitari: A. Verbin, M. Recubradski, A. Timoşenko, I. Pilenko, V. Podaru, V. Burdujan. Din 2010 decan al facultăţii este conferenţiarul universitar Mihail Rurac.

În cei 80 de ani de ani de activitate facultatea a pregătit cca 8800 de specialişti, dintre care 276 cetăţeni străini din 23 de ţări ale Europei, Asiei, Africii şi Americii Latine. La facultate au fost pregătiţi 23 doctori habilitaţi şi circa 200 de doctori şi ştiinţe.

Primul Preşedinte al Republicii Moldova – M. Snegur este absolventul facultăţii de Agronomie. În diferite perioade, absolvenţii facultăţii au facut parte din conducerea de vîrf a ţării, cum ar fi : S. Grossu, Gr. Eremei, I. Ustian, A Sangheli. În calitate de viceprim-miniştri au activat - N. Zaicenco, Dm. Todoroglo. Absolventul facultăţii Gh. Tabunşcic a fost Başcanul UTA Gagauzia.

Mândria facultăţii sunt absolvenţii - membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: A. Ciubotaru, T. Cealîc, Maria Duca, A. Jacota, A. Lupan, M. Lupaşcu, V. Micu, C. Moraru, A. Palii, V. Siminel, S. Toma, I. Untilă, M. Vronschih. Şirul acesta poate fi continuat cu sute de personalităţi marcante din producţie, ştiinţă, învăţământ şi alte domenii.

Actualmente în cadrul facultăţii îşi fac studiile peste 300 de studenţi la 2 specialităţi, în 2 cicluri.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda