"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor

Date de contact

1

2

3

4

5

6

1

Botnarenco Ion

Doctor în

economie

Conferenţiar

universitar

1. Cadastru

2. Cadastru de specialitate

3. Evaluarea terenurilor agricole

4. Aplicarea GIS-ului în evaluarea imobilului

5. Reglementarea de stat a relațiilor funciare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

2

Zubco Efim

-

Lector superior universitar

1. Geodezie inginerească

2. Topografie 1

3. Topografie 2

4. Geodezie

5. Tehnologii moderne în domeniul  măsurărilor

6. Cadastru

7. Evaluarea terenurilor şi a imobilului

8. Cadastru imobiliar edilitar

9. Management şi marketing imobiliar

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

3

Boscan Ala

-

Lector superior universitar

1.Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografic şi grafică inginerească

2. Cartografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

4

Potîngă Octavian

-

Lector superior universitar

1. Topografia 1

2.Topografia 2

3. Fotogrammetria

4. Lucrări geodezice a organizarea teritoriului

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

5

Popescul Sergiu

-

Lector superior universitar

1. Amenajarea inginerească a teritoriului

2. Urbanism şi sistematizarea teritoriului

3. Economia imobilului

4. Topografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

6

Seinic Valeriu

-

Lector superior universitar

1. Fotogrammetrie

4. Automatizarea lucrărilor cadastrale

5. Topografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

7

Cotorobai Elena

-

asistent

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

Cumularzi

1

Tudor Bajura

Doctor habilitat

Profesor universitar

1. Metode performante de organizare a activităţii de evaluare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

2

Olga Buzu

Doctor habilitat

Conferenţiar universitar

1. Organizarea evaluării

Lista publicaţiilor ştiinţifice

3

Sanduţa Tatiana

Doctor în economie

Conferenţiar universitar

1. Teoria evaluării

2. Evaluarea terenurilor

3. Evaluarea imobilului 1

4. Evaluarea imobilului 2

5. Teorie şi metode moderne de evaluare a imobilului

6. Evaluarea terenurilor urbane

Lista publicaţiilor ştiinţifice

4

Ovdii Maria

Doctor inginer

-

1. Topografie 1

2. Topografie 2

Lista publicaţiilor ştiinţifice

5

Chiriac Vasile

Doctor

Conferenţiar universitar

1.Geodezie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

6

Cernea Marin

-

Lector superior

1. Evaluarea proprietăţii imobiliare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

7

Ala Sandu

-

Lector superior

1. Evaluarea imobilului comercial, special şi locativ

Lista publicaţiilor ştiinţifice

8

Angela Mnogodetnaia

-

Lector superior

1. Bazele fotogrammetriei şi teledetecţiei

Lista publicaţiilor ştiinţifice


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda