"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Geodezia inginerească

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

 

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografic şi grafică inginerească

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

584.3 Evaluarea imobilului

   

Topografie 1

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

584.3 Evaluarea imobilului

   

Topografie 2

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

584.3 Evaluarea imobilului

   

Geodezie

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Amenajarea inginerească a teritoriului

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Tehnologii moderne în domeniul  măsurărilor

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Teoria evaluării

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Fotogrammetrie

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Cadastru

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Cartografie

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Cadastru de specialitate

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Lucrări geodezice şa organizarea teritoriului

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Bazele fotogrammetriei

584.3 Evaluarea imobilului

   

Urbanism şi sistematizarea teritoriului

584.3 Evaluarea imobilului

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Evaluarea terenului

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Economia imobilului 1

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Evaluarea imobilului 2

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Automatizarea lucrărilor cadastrale

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Evaluarea terenului şi a imobilului

584.1 Cadastru şi Organizarea teritoriului

pdflogo

 

Cadastru imobiliar edilitar

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Evaluarea proprietăţii intelectuale

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Management şi marketing imobiliar

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Organizarea evaluării

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Topografie

613.1 Agronomie

615.1 Horticultură

617.1 Viticultură şi vinificaţie

616.1 Silvicultură şi vinificaţie

   

Ciclul II (master)

Teorie şi metode moderne de evaluarea imobilului

58.MC.08Evaluarea şi managementul imobiliar

pdflogo

 

Evaluarea terenului agricol

pdflogo

 

Metode performante de organizare aactivităţii de evaluare

pdflogo

 

Evaluarea imobilului comercial, special şi locativ

pdflogo

 

Managementul şi marketingul firmei de evaluare imobiliare

pdflogo

 

Aplicarea GIS-ului în evaluarea imobilului

pdflogo

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda