"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Dubovca Teodor

Doctor ştiinţe geografice

Conferenţiar universitar

1.Hidrologia,hidrometria şi regularizarea scurgerii

2.Amelioraţii silvice

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Şeremet Victor

Doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice

Profesor universitar

1.Mecanica teoretică

2.Rezistenţa materialelor

3.Geotehnică şi fundaţii

4.Construcţii inginereşti

5.Statica structurilor

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Pleşca Petru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferenţiar universitar

1.Hidrauliuca

2.Maşini hidraulice şi staţii de pompare

3.Construcţii hidrotehnice

4.Alimentării cu apă

5.Sisteme informaţionale

6.Tehnologii moderne şi modelarea în hidroamelioraţie

7.Proiectarea asistată la calculator

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Lupaşco Eleodor

Doctor ştiinţe fizico-matematice

Conferenţiar universitar

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Ceban Rodica

Doctor ştiinţe agronomice

Lector superior universitar

1.Irigaţii

2.Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi tehnologia construcţiilor

4.Îmbunătăţiri funciare

5.Expertiza construcţiilor

6.Dezvoltarea durabilă şi monitoringul ecologic

7.GIS în hidroamelioraţie

8.Expertiza patrimonială

9.Irigarea culturilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Mocreac Viorica

Lector superior universitar

1.Geofizică şi geomorfologie

2.Geologie şi hidrologie

3.Tipologia obiectelor imobiliare

4.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

5.Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare

6.Combaterea eroziunii solului

7.Utilizarea complexă a resurselor de apă

8.Management în îmbunătăţiri funciare

9.Irigarea plantaţiilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

069357137

E-mail

Varzari Ion

Lector superior universitar

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Nunu Silvia

Lector superior universitar

1.Biofizica şi agrometeorologia

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Frăsineac Oleg

Lector universitar

1.Materiale de construcţie

2.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi planificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

4.Bazele construcţiilor

5.Tehnologii și mecanizarea LÎF

6.Construcții hidrotehnice

Lista publicațiilor științifice

022432243

022594997

069646157

E-mail

Coronovschi Alexandru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferenţiar universitar

1.Exploatarea sistemelor hidroameliorative

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda