"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în 1953.E de menţionat că pe parcursul anilor de existenţă catedra a activat sub diferite denumiri: Îmbunătăţiri funciare;Îmbunătăţiri funciare şi Geodezie; Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului; Îmbunătăţiri funciare şi Hidrotehnică şi în prezent se nume

şte Catedra de Îmbunătăţiri funciare şi Fizică.

În perioada de activitate în fruntea catedrei s-au aflat cadre didactice experimentate: profesorul universitar T.Preobrajenskii (1953-1955), conferenţiarii universitari S.Zavodnov (1955-1970), I.Ştefîrţa (1971-1980-1981), profesorul universitar V.Shegovoi (1986-1992), lectorii superiori universitari R.Ceban (2004-2009), I.Gherciuc (2009-2011), profesorul universitar T.Coşuleanu (1981-1986, 1992-2004, 2011- 2014), conferenţiar univiversitar  Teodor Dubovca 2014- până în prezent.

La etapa actuală catedra  asigură 37 cursuri la facultăţile Cadastru şi Drept, Ingineria Agrară şi Transport auto, Zootehnie şi Biotehnologii, Agronomie, Horticultură.

De la momentul fondării catedrei au devenit doctori în ştiinţe 11 colaboratori şi doctori habilitaţi 4 profesori. Investigaţiile ştiinţifice efectuate de colaboratorii catedrei pe parcursul anilor s-au materializat în circa 5 monografii, 6 manuale şi peste 820 lucrări ştiinţifice. În mod deosebit accentuăm rezultatele ştiinţifice ale prof. univ. V. Şeremet care au fost publicate într-un şir de monografii şi articole ştiinţifice în ţările străine.

Catedra Îmbunătăţiri funciare pe parcursul mai multor ani a conlucrat cu întreprinderi de producţie din domeniul gospodăriei apelor şi alte domenii. Au fost organizate şi au activat filiale ale catedrei în direcţiile de exploatare a sistemelor de irigaţie din Tiraspol, Bender, Chişinău, în instituţiile de proiectare ,,Moldghiprovodhoz” (astăzi Acvaproiect), ,,Moldghiprozem”. Colaboratorii catedrei au realizat investigaţii de producţie în baza contractelor economice pe sistemele mari intergospodăreşti de irigaţie Râbnița şi Grigoropol. Recent colaboratorii catedrei împreună cu catedrele ,, Organizarea teritoriului” şi ,,Cadastru şi Geodezie” în colaborare cu savanţi şi specialişti în instituţii şi universităţi din ţară au participat activ la elaborarea şi editura a şase documente normative în construcţii.

În prezent la catedră ce efectuează cercetări ştiinţifice pe optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor de hidroamelioraţie, de optimizare a tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole, de elaborare a metodelor noi de determinare a stabilităţii construcţiilor, de folosire a resurselor locale alternative pentru obţinerea energiei electrice ect.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda