"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Nr.

Disciplinile

Specialitatea

Învăţămînt de zi

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

Ciclul I(licenţă)

1.

Irigaţii I,II.

583.1- Ingineria Mediului

 

2.

Îmbunătăţiri funciare III (Desecări)

583.1 -Ingineria Mediului

pdflogo

3.

Expertiza în construcţii

584.3- Evaluarea imobilului

 

4.

Organizarea şi tehnologia construcţiilor

584.3- Evaluarea imobilului

 

5.

Irigarea plantelor

615.1-Horticultură

pdflogo

 

6.

Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de Îmbunătăţiri funciare I, II

583.1 -Ingineria mediului

 

7.

Amelioraţii silvice

583.1 -Ingineria mediului

pdflogo

 

8.

Exploatarea sistemelor hidroameliorative I,II.

583.1 -Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo

9.

Geotehnică şi fundaţii

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

10.

Construcţii inginereşti

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

11.

Statica structurilor

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

 

12.

Rezistenţa materialelor

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

 

13.

Mecanica Teoretică

583.1 -Ingineria mediului

pdflogo

 

14.

Materiale de construcţii

583.1-Ingineria mediului

pdflogo

 

15.

Organizarea şi planificarea lucrărilor de ÎF

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

16.

Îmbunătăţiri funciare şi construcţii hidrotehnice

583.1- Ingineria mediului

 

17.

Bazele construcţiilor

584.1-Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

 

18.

Hidrologie, hidrometrie şi regularizarea scurgerii

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

19.

Fizica

583.1- Ingineria mediului

524.2-Electrificarea agriculturii

528.1 -Mecanizarea agriculturii

584.3- Evaluarea imobilului

584.1- Cadastru şi organizarea teritoriului

   

20.

Biofizica şi agrometeorologiea

613.1- Agronomie

424.1- Ecologie

612.1- Protecţia plantelor

615.1 -Horticultură

616.1- Silvicultură şi grădini publice

617.1- Viticultură şi vinificaţie

614.1 -Zootehnie

618.1 -Biotehnologii agricole

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

pdflogo

 

21.

Hidraulica

583.1 -Ingineria mediului

pdflogo

 

22.

Maşini hidraulice şi staţii de pompare

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

23.

Construcţii hidrotehnice

583.1- Ingineria mediului

pdflogo

24.

Alimentări cu apă şi canalizări

583.1 -Ingineria mediului

pdflogo

25.

Geofizica și geomorfologia

583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

 

26.

Tipologia obiectivelor imobiliare.

584.3  - Evaluarea imobilului

pdflogo

27.

Combaterea eroziunii solului

583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

28.

Geologia si hidrogeologia

 583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

29.

Management în Ingineria mediului

 583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

30.

Utilizarea complexă a resurselor de apă

583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

31.

Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

584.3  - Evaluarea imobilului

pdflogo

32.

Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

584.1- Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

 

33.

Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare

583.1  - Ingineria mediului

pdflogo

Ciclul II (master)

34.

Evaluarea şi managementul imobilului

58.MC.08- Evaluarea imobilului

 

35.

Hidroamelioraţie

58.MP.09-Hidroamelioraţie

 

36.

Consolidarea terenurilor agricole

58.MP.10-Hidroamelioraţie

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda