85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Titulari

HORJAN Oleg

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Proiectarea intergospodărească a teritoriului

2. Proiectarea antierozională a teritoriului

3. Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi ale cadastrului

4. Consolidarea terenurilor agricole cu aplicarea tehnicii SIG

Lista publicațiilor științifice

022432235

079573878

E-mail

MORARU Teodor

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1. Proiectarea intragospodărească a teritoriului

2. Organizarea intragospodărească a teritoriului

3. Standardizare şi metrologie

4. Consolidarea terenurilor agricole cu aplicarea tehnicii SIG

Lista publicațiilor științifice

022780982

079539394

E-mail

HARUŢA Dumitru

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Metodele economico-matematice şi modelareala organizarea teritoriului

Lista publicațiilor științifice

022432851

E-mail

CORMAN Iulia

lector superior universitar

1. Proiectarea plantaţiilor multianuale

2. Proiectarea antierozională a teritoriului

3. Management în cadastru şi organizarea teritoriului

4. Economia de cadastru şi organizare a teritoriului

5. Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole

Lista publicațiilor științifice

022432639

069769676

E-mail

SCUTARU Viorica

lector superior universitar

1. Proiectarea intergospodărească a teritoriului

2. Organizarea intergospodărească a teritoriului

3. Proiectarea antierozională a teritoriului

3. Proiectarea plantaţiilor multianuale

4. Metodele economico-matematice şi modelarea la organizarea teritoriului

Lista publicațiilor științifice

022432260

069010530

E-mail

NUNU Silvia

lector superior universitar

1. Protecţia naturii şi landşaftologia

2. Sisteme informaţionale geografice

3. Standardizare şi metrologie

Lista publicațiilor științifice

022432359

079591114

E-mail

MIHAILOV Mariana

lector universitar

1. Proiectarea intragospodărească a teritoriului

2. Organizarea intragospodărească a teritoriului

3. Reglementarea de stat relaţiilor funciare

4. Sisteme informaţionale geografice

5. Management în cadastru şi organizarea teritoriului

6. Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole

Lista publicațiilor științifice

022432041

079550699

E-mail

CIOBANU Irina

asistent universitar

1. Proiectarea intergospodărească a teritoriului

2. Proiectarea intragospodărească a teritoriului

3. Proiectarea antierozională a teritoriului

4. Proiectarea plantaţiilor multianuale

5. Management în cadastru şi organizarea teritoriului

6. Economia de cadastru şi organizare a teritoriului

Lista publicațiilor științifice

068322372

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda