"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Bazele teoretice ale organizării teritoriului și cadastru

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Management in cadastru și organizarea teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Reglementarea de stat a relațiilor funciare

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Economia de Organizarea teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Protecția naturii

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

 

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Metode economico-matematice de modelare la organizarea teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Organizarea și mecanizarea producției agricole

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Standardizare și metrologie

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Sisteme informaționale geografice

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Proiectarea intragospodărească a teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Proiectarea intergospodărească a teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

 

Proiectarea antierozională a teritoriului

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

 

pdflogo

Proiectarea plantațiilor multianuale

584.1 Cadastru și organizarea teritoriului

 

pdflogo

Ciclul II (master)

Consolidarea terenurilor

agricole

1. Dezvoltarea durabilă în spațiul rural

pdflogo

-

2. Consolidarea terenurilor agricole cu aplicarea tehnicilor GIS

pdflogo

-

3. Reglementarea de stat a relațiilor funciare în condiţiile economiei de piaţă

pdflogo

-

4. Prognozarea și planificarea resurselor funciare  

-

5. Evaluarea terenurilor agricole

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda