"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., e-mail)

BALTAGA Ecaterina

Doctor în drept

Conf. univ.

 1. Teoria generală a dreptului
 2. Dreptul administrativ I-II
 3. Drept constituțional I-II
 4. Criminalistica
 5. Bazele statului și dreptului.

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

BALTAG Dumitru Doctor habilitat în drept Profesor universitar
 1. Teoria generală a dreptului
 2. Probleme filosofice a dreptului
 3. Dreptul proprietății intelectuale
 4. Dreptul de autor – Ciclul II (agronomie)
Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MORARU Elena

Doctor în drept

Conf. univ.

 

 1. Istoria dreptului românesc
 2. Organele de ocrotire a normelor de drept
 3. Drept procesual penal (partea generală) I-II
 4. Dreptul execuțional

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

CUCIURCĂ Angela

Doctor în drept

Conf. univ.

 1. Drept pena Partea specială I-II
 2. Criminologia
 3. Drept notarial
 4. Bazele dreptului civil și administrativ

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

STAHI Tatiana

Doctor în drept

Lector univ.

 

 1. Drept privat roman
 2. Dreptul muncii
 3. Dreptul familie
 4. Legislaţia cadastral funciară
 5. Drept civil. Persoane
 6. Protecția juridică a consumatorului

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

TĂLĂMBUŢĂ Agelina

Doctor în drept

Conf. univ. Interim.

 

 1. Drept civil. Partea generală
 2. Drept civil. Drepturile reale
 3. Dreptul contractelor civile
 4. Dreptul succesoral
 5. Teoria obligațiilor civile
 6. Protecția bunurilor imobiliare

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEAN Iulian

Doctor în drept

Conf. univ. Interim.

 

 1. Dreptul procesual civil. Partea generală
 2. Dreptul afacerilor
 3. Bazele statului şi dreptului

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEANU Rita Doctor în drept Conf. univ.
 1. Dreptul european
 2. Drept penal. Partea generală I-II
 3. Drept fiscal
 4. Legislația agrară
 5. Dreptul mediului
 6. Dreptul ecologic
 7. Legislația cadastro-funciară – Ciclul II (COT)
 Lista publicaţiilor ştiinţifice  

022432268

E-mail

GROZAV Svetlana

-

Lector univ.

 1. Dreptul financiar

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda