"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

 

85 UASM

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., e-mail)

BONTEA Oleg

Doctor în drept

Conf. univ.

1. Dreptul internaţional public – Ciclul I

2. Teoria ştiinţei (dreptului) – Ciclul II

3. Răspunderea juridică patrimonială – Ciclul II

4. Problemele actuale ale dreptului de autor – Ciclul II

5. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022 432268

E-mail

BALTAGA Ecaterina

Doctor în drept

Conf. univ. interim.

1.  Teoria generală a dreptului I – Ciclul I

2. Teoria generală a dreptului I – Ciclul I

3. Teoria generală a dreptului II – Ciclul I

4. Dreptul administrativ – Ciclul I

5. Criminalistica – Ciclul I

6. Dreptul contravenţional – Ciclul I

7. Aspecte actuale ale dreptului patrimonial – Ciclul II

8. Reglementarea juridică a taxelor şi impozitelor Ciclul II

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MORARU Elena

Doctor în drept

Lector sup. univ.

1. Istoria universală a statului şi dreptului – Ciclul I

2. Istoria dreptului românesc – Ciclul I

3. Organele de ocrotire a normelor de drept – Ciclul

4. Drept procesual penal (partea generală) – Ciclul I

5. Drept procesual penal (partea specială) – Ciclul I

6. Drept penal şi procedura penală – Ciclul I

7. Legislaţia cadastral funciară – Ciclul II

8. Problemele legislativ-cadastrale – Ciclul II

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

CUCIURCĂ Angela

Doctor în drept

Conf. univ.

1. Drept penal. Partea generală I – Ciclul I

2. Drept penal. Partea generală II – Ciclul I

3. Drept penal. Partea specială I – Ciclul I

4. Drept penal. Partea specială II – Ciclul I

5. Criminologia – Ciclul I

6. Abordări practice în dreptul succesoral – Ciclul II

7. Protecţia juridico-penala a patrimoniului – Ciclul II

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

STAHI Tatiana

-

Lector sup. univ.

1. Drept privat roman – Ciclul I

2. Dreptul muncii – Ciclul I

3. Dreptul familie – Ciclul I

4. Legislaţia cadastral funciară – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

TĂLĂMBUŢĂ Agelina

-

Lector sup. univ.

1. Drept civil. Partea generală – Ciclul I

2. Dezmembrămintele dreptului de proprietate – Ciclul I

3. Dreptul contractelor civile – Ciclul I

4. Dreptul succesoral – Ciclul I

5. Dreptul economic – Ciclul I

6. Bazele dreptului civil şi administrativ – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEANU Iulian

Doctor în drept

Lector sup. univ.

1. Drept internaţional privat – Ciclul I

2. Bazele dreptului civil şi administrativ – Ciclul I

3. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I

4. Dreptul afacerilor în procesul integrării europene - Ciclul II

5. Probleme legislativ cadastrale - Ciclul II

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEANU Rita Doctor în drept Lector univ. 1. Drept internaţional privat – Ciclul I
2. Bazele dreptului civil şi administrativ – Ciclul I
3. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I
4. Dreptul afacerilor în procesul integrării europene
- Ciclul II
5. Probleme legislativ cadastrale - Ciclul II
 Lista publicaţiilor ştiinţifice  

022432268

E-mail

GROZAV Svetlana

-

Lector univ.

1. Teoria obligaţiilor civile – Ciclul I

2. Dreptul financiar – Ciclul I

3. Drept fiscal – Ciclul I

4. Dreptul procesual civil partea generală – Ciclul I

5. Dreptul procesual civil partea specială – Ciclul I

6. Dreptul comunitar – Ciclul I

7. Dreptul uniunii europene – Ciclul I

8. Drept civil şi procedură civilă – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

BONTEA Larisa

-

Asist. univ.

1. Dreptul constituţional I – Ciclul I

2. Dreptul constituţional II – Ciclul I

3. Dreptul funciar – Ciclul I

4. Dreptul protecţiei consumatorului – Ciclul I

5. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MADAN Valentina

-

Asist. univ.

1. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I

2. Dreptul proprietăţi intelectuale– Ciclul I

3. Dreptul vamal– Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

POPOVICI Cristina

-

Asist. univ.

1. Dreptul internaţional public – Ciclul I

2. Dreptul transportului – Ciclul I

3. Dreptul notarial – Ciclul I

4. Dreptul contravenţional – Ciclul I

4. Istoria dreptului românesc– Ciclul I

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate – Ciclul I

5. Dreptul protecţiei consumatorului – Ciclul I

6. Bazele dreptului civil şi administrativ – Ciclul I

7. Legislaţia agrară – Ciclul I

8. Bazele statului şi dreptului – Ciclul I

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268 

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda