85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


 Centrul Euros

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Pentru prima dată în cadrul facultăţii de Economie a UASM a fost deschisă catedra de Drept în anul 1975 sub denumirea „Conducerea producţiei agricole şi dreptul sovietic” sub conducerea lui I.F.Piscunenco.

         În 1992 catedra sus menţionată a fost redenumită în „Catedra de management şi Drept” în cadrul facultăţii de Economie. Printre şefii acestei catedre pot fi menţionaţi: Tomiţa P., Ţurcan I. etc.

         În 2003 catedra este denumită „Catedra de drept” şi trece în cadrul facultăţii de Cadastru şi Drept sub conducerea lui Moroşan I.

În mai 2005 Catedra de Drept se reorganizează prin divizare şi se înfiinţează două catedre: Catedra Drept public sub conducerea lui Bontea O. şi Catedra Drept privat sub conducerea lui Moroşan I.

Catedra  Drept  a fost reorganizată în 2012 în rezultatul comasării catedrelor „Drept public” şi „Drept privat”. În fruntea catedrei este Oleg Bontea, doctor, conferenţiar universitar.

La catedra se pregătesc specialişti cu o înaltă pregătire juridică la ciclu I specialitatea 380.1 – Drept şi la ciclul II - Drept patrimonial.

         Catedra Drept este compusă din 12 membri cu o înaltă pregătire pedagogică şi juridică.

 1. Bontea Oleg – doctor în drept, conferenţiar universitar.
 2. Cuciurca Angela – doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
 3. Baltaga Ecaterina – doctor în drept, lector superior universitar
 4. Moraru Elena – doctor în drept, lector superior universitar 
 5. Muntean Iulian – doctor în drept, lector superior universitar
 6. Muntean Rita – doctor în drept, lector universitar
 7. Tălămbuţă Angelina – lector  superior universitar, magistru în drept, doctorand
 8. Stahi Tatiana - lector  superior universitar, magistru în drept
 9. Grozav Svetlana  - lector universitar, magistru în drept, doctorand
 10. Bontea Larisa – lector universitar, magistru în drept
 11. Popovici Cristina – lector universitar, magistru în drept
 12.  Madan Valentina – asistent universitar, magistru în drept

La catedră se predau următoarele disciplini:

Istoria universală a statului şi dreptului, Drept privat roman, Teoria generală a statului şi dreptului I, Drept administrativ, Istoria dreptului românesc, Teoria generală a statului şi dreptului II, Organele de ocrotire a normelor de drept, Drept constituţional II, Drept contravenţional, Drept civil. Partea generală, Drept penal. partea Generală I, Dreptul muncii, Drept internaţional public, Legislaţia cadastrală, Drept funciar, Dezmembrămintele dreptului de proprietate, Drept penal. Partea generală II, Dreptul uniunii europene, Dreptul vamal, Dreptul protecţiei consumatorului, Litigii patrimoniale şi falimentul, Drept funciar, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept financiar şi fiscal, Psihologia juridică, Drept penal special, Avocatura, Medicina legală, Expertiza judiciară, Dreptul muncii, Drept comunitar, Criminalistica, Dreptul familiei, Drept succesoral, Drept comercial internaţional, Drept internaţional public, Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept contractual, Criminologia.

Pentru alte specialităţi din cadrul UASM se predau următoarele disciplini juridice: Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii, Bazele dreptului civil şi administrativ, Drept penal şi procedură penală, Drept civil şi procedură civilă, Legislaţia cadastro-funciară şi patrimonială, Legislaţia cadastro-funciară.

Membrii catedrei realizează un amplu lucru ştiinţific. Participă  activ la diferite manifestări culturale şi artistice, diverse conferinţe, forumuri, simpozioane, mese rotunde atât naţionale cât şi internaţionale.

Activitatea editorială catedrei este în avansare. Sunt publicate peste o sută de articole ştiinţifice, monografii, manuale, note decurs, indicaţii metodice, etc. 

Desfăşoară o activitate minuţioasă cu studenţii. Pregătesc studenţi pentru participarea la conferinţa ştiinţifică studenţească UASM, republicane, internaţionale.

Se desfăşoară cercul ştiinţific studenţesc, conducătorul cercului, doctor în drept, Cuciurcă Angela. Catedra Drept deţine suficiente materiale didactice, cabinete şi laboratoare pentru pregătirea la un nivel înalt a specialiştilor în domeniu. Funcţionează laboratorul criminalistic fiind dotat cu aparate şi utilaje de ultimă generaţie. Cabinetele sunt  amenajate cu standuri informaţionale.

Tematica cercetării ştiinţifice întărită la catedră pe cinci ani este „Rolul dreptului civil, cadastral şi funciar în reglementarea relaţiilor patrimoniale în Republica Moldova”. 

În anul 2012 la catedră a fost susţinute două teze de doctor în drept de către lectorii superiori universitari – Baltaga Ecaterina şi Moraru Elena.

În anul 2015  la catedră a fost susţinută teza de doctor în drept de către lectorul universitar Muntean Rita.

Profesorii catedrei ducând cercetări ştiinţifice au publicat în ultimii 5 ani 128 articole ştiinţifice, 4 monografii şi 26 indicaţii metodice.

Profesorii catedrei participă activ la mai multe conferinţe naţionale cît şi internaţionale atât din ţară, cât şi de peste hotare. 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda