"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate

Facultatea este membru al Asociaţiei Internaţionale a geodezilor (FIG), Asociaţiei Didactico – metodice în domeniul Organizării teritoriului şi Cadastrului din Federaţia Rusă, Asociaţiei Didactico – metodice în domeniul Ingineriei Mediului și Utilizarea Resurselor Acvatice din Federaţia Rusă.

Are Acorduri de colaborare didactici-metodică şi ştiinţifică cu facultăţile înrudite din:

-          Universitatea de Organizarea teritoriului din Moscova;

-          Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;

-          Universitatea Agrară de Stat din Odesa;

-          Academia Agrară de Stat din Gorki, Belarusi;

-          Universitatea Agrară din Sank-Peterburg;

-          Universitatea Naţională din Harcov „V. Karazin”.

-          Universitatea Agrară din Letonia;

-          Universitatea de Ştiinţe Agrare şi Medicina Veterinară din Bucureşti;

-          Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti.

-          Universitatea Aleksandras Stulginskis, Caunas, Lituania;

-          Academia Ameliorativă din Novocercassk, Federaţia Rusă,

cît şi cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Geodeziei, Topografiei şi Cartografiei din Praga, Republica Chehă.

-          cu catedra de Organizare a teritoriului de la Universitatea de Organizarea teritoriului din Moscova;

-          cu catedra de Organizarea teritoriului de la Academia Ameliorativă din Novocercassk, Federaţia Rusă;


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda