"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Geografia economică

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Bazele activității turistice

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Etnologie

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Geografia turismului

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Sociologie rurală

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Turism rural

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Tehnica operațiunilor de turism

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Merceologie

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Turism Ecologic

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Crearea produselor turistice

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Sisteme informatice in turism

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Climatologie balneoturistică

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Tehnologia hotelieră si de restaurant

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Teoria si practica activității excursionale

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Turism internațional

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Economia turismului

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Legislație în turism

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Asigurare în turism

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Ciclul II (master)

Fundamentarea deciziilor în managementul serviciilor turistice

Turism rural

Curriculum

-

Strategii de dezvoltare a turismului rural

Turism rural

Curriculum

-

Amenajarea complexelor turistice rurale

Turism rural

Curriculum

-

Comportament organizatoric în industria turismului

Turism rural

Curriculum

-

Managementul resurselor consulare

Turism rural

Curriculum

-

Servicii socio culturale în spațiul rural

Turism rural

Curriculum

-

Administrarea afacerilor în spațiul rural

Turism rural

Curriculum

-

Activitatea promoțională în agroturism

Turism rural

Curriculum

-

Evaluarea firmei de turism

Turism rural

Curriculum

-

Logistica turismului rural

Turism rural

Curriculum

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda