"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Scurt istoric al catedrei

S-a înfiinţat în anul 1944. În diferite perioade catedra a fost condusă de conferenţiarii universitari: L. Pankratiev, A. Glimberg, N. Maghin, A. Fadeev şi P. Roşca, profesorul universitar V. Cijacovschi, lectorii superiori Tamara Kaşceev şi Ludmila Şeremet. Din anul 2008 catedra este condusa de Ana Cozari, doctor în pedagogie.

Corpul didactic al catedrei constituie 10 cadre didactice, inclusiv un doctor în ştiinţe, 2 conferenţiari universitari, 5 lectori superiori universitari, 3 lectori  universitari.

Activitatea didactică a membrilor catedrei ţine de asigurarea predării cursurilor practice de limbă engleză, franceză, germană, latină, retorică, iar din 1989 şi a celui de limbă română studenţilor grupelor cu predare în limba rusă.

Colaboratorii catedrei ţin lecţii practice pentru studenţi, doctoranzi şi competitori conform programelor, pregătesc studenţi şi doctoranzi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice republicane şi internaţionale, practica în ţările vest-europene, SUA.

Investigaţiile ştiinţifice la catedră sunt orientate în două direcţii: studierea şi aplicarea metodelor moderne de predare a limbilor străine şi cercetarea ştiinţifică a sistemului terminologic.

La 26.09.2013 a fost deschis Centru de Reuşită Universitară (CRU), care reprezintă un spaţiu didactic convenabil amenajat, dotat cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, cu scopul de a moderniza învăţământul, de a spori atractivitatea ofertei universitare francofone şi de a mări vizibilitatea acţiunilor francofone locale. Acest centru este pus atât la dispoziţia profesorilor, cât şi a  studenţilor francofoni fiind totodată un spaţiu de formare şi auto-formare.

Pe parcursul ultimilor ani, membrii catedrei au editat circa: 1 monografie, 9 manuale, 4 dicţionare, 26 indicaţii metodice şi 60 articole ştiinţifice.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda