"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 1965. Pe parcursul anilor atribuţiile de şef-catedră au fost executate de următoarele persoane: conferenţiarii universitari I. Perelberg (1965-1972), Ş. Olaru (1973-1985), A. Pşenicenco (1986-1990), A. Malai (1991), profesorul universitar A. Frecăuţeanu (1992-2010 şi din 2013 până în prezent) şi conferenţiarul universitar Veronica Bulgaru (2011-2012).

Actualmente catedra asigură următoarele cursuri: bazele contabilităţii, contabilitate financiară – 1, contabilitate financiară – 2, contabilitate în comerţ, contabilitate de gestiune,  contabilitate bancară,  contabilitate în ramurile prelucrătoare , contabilitatea impozitelor, tehnologii informaţionale în contabilitate, audit financiar, contabilitate în instituţiile publice, contabilitate în asigurări, contabilitate în turism, contabilitate, contabilitate şi gestiune economică, contabilitate financiară aprofundată în sectorul agroalimentar, contabilitate internaţională,contabilitate managerială aprofundată în sectorul agroalimentar,  audit financiar integrat în sectorul agroalimentar,cercetări aplicative în contabilitate şi audit în agricultură.

De la momentul fondării la catedră au fost elaborate şi susţinute 9 teze de doctor la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” şi o teză de doctor habilitat la aceeaşi specialitate. Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei s-au materializat în 14 manuale, 6 monografii, 31 de ghiduri  şi peste 1100 de alte publicaţii ştiinţifice, metodice şi de popularizare a contabilităţii şi auditului la întreprinderile autohtone.

Membrii catedrei şi-au adus aportul la perfecţionarea contabilităţii în întreprinderile sectorului agroalimentar, optimizarea relaţiilor de arendă în agricultură, identificarea rezervelor interne ale unor entităţi concrete privind eficientizarea utilizării potenţialului de producţie în condiţiile economiei de piaţă.

Sub egida catedrei au demarat numeroase seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi de reciclare a cadrelor contabile din majoritatea întreprinderilor agricole din toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda