85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

A. Racul, şeful catedrei

 

A fost înfiinţată în anul 2012 prin comasarea catedrelor „Matematici superioare”, fondată în 1951 şi „Informatică”, fondată în 1969.

Corpul didactic al catedrei include 16 persoane, inclusiv 4 doctori în ştiinţe,  asigură predarea cursurilor: Matematica, Matematici superioare, Matematici aplicate în economie, Matematică şi statistică biologică, Informatica, Baze de date, Programe informatice în afaceri, Programe informatice în marketing, Programe informatice financiar-bancare, Programe informatice în administrarea afacerilor, Sisteme informaţionale economice, Sisteme informaţionale în marketing, Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor, Sisteme informaţionale în afaceri, Modelarea proceselor economice, Modelarea deciziilor financiare, Modelarea deciziilor monetare.

Catedra s-a implicat şi realizează cu succes investigaţii ştiinţifice axate pe următoarele probleme:

• teoria funcţiilor de variabile complexe

• probleme din domeniul tribologiei

• teoria probabilităţilor şi dirijarea proceselor stocastice

• problemele de modelare analitică la mişcarea lichidelor

• operatori integrali singulari în spaţii cu pondere 

• elaborarea şi aplicarea locurilor automatizate de lucru a specialiştilor în complexul agroindustrial

• modelarea proceselor economice

• elaborarea sistemelor de dialog om-calculator.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda