"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Mesajul decanului

P. Tomiţa, decan interimar

Dacă iubiţi ţara, glia, pământul, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, dacă doriţi să pătrundeţi în tainele teoriei şi practicii activităţilor economice şi serviciilor publice, dacă doriţi să iniţiaţi o afacere proprie în spaţiul rural al ţării, să participaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi turismului rural, să fiţi înarmaţi cu un bogat arsenal intelectual întru a combate sărăcia şi şomajul din satele şi orăşelele R. Moldova, să utilizaţi eficient resursele umane şi naturale ale ţării, atunci cu siguranţă, trebuie să deveniţi student al Facultăţii Economie.

Facultatea Economie este parte componentă importantă a celei mai prestigioase instituţii de învăţământ agronomic din R. Moldova – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este o facultate deja cu tradiţii de 48 ani de activitate. Obiectivul facultăţii este pregătirea de specialişti cu cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul ştiinţelor economice, serviciilor publice, cât şi din domeniul tehnologiilor agricole. În acest fel, se consideră că absolvenţii îşi pot găsi cu mai multă uşurinţă un loc de muncă nu numai direct în sectorul agroalimentar, iniţiind propriile afaceri, dar şi în domeniile de cercetare ştiinţifică, învăţământ, administraţie, activitate bancară, marketing, achiziţii, turism şi alte domenii.

Absolvind Facultatea Economie, veţi stăpâni un limbaj economic, care cuprinde diverse domenii ale vieţii economice şi sociale, veţi dispune de avantaje competitive pe piaţa muncii.

Cu o deosebită plăcere vreau să menţionez că în toţi anii de activitate a Facultăţii Economie, de la 01.09.1965 şi pînă în prezent, facultatea a evoluat ascendent, devenind principala şi, pentru moment, unica facultate ce pregăteşte economişti în domeniul sectorului agrar şi turismului rural.

Sunt convins că prin dezvoltarea învăţământului economic agrar şi ştiinţei economice în sectorul agroalimentar, şi a spaţiului rural în ansamblu, se va putea promova interesul naţional în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, utilizării raţionale a resurselor naturale şi a forţei de muncă din spaţiul rural.

Ştiinţa economică şi pregătirea economiştilor în sectorul agroalimentar şi a specialiştilor în domeniul turismului rural trebuie privite ca pârghii principale ale schimbării vieţii la sate, apropierii condiţiilor de viaţă din spaţiul rural cu cele din spaţiul urban.

Realizarea unei educaţii profesionale la nivelul european este direcţia strategică a activităţii colectivului profesoral didactic al Facultăţii Economie, care numără circa 75 persoane, inclusiv 5 doctori habilitaţi în economie, profesori universitari, 30 conferenţiar universitari, doctori în ştiinţe.

Realizarea unei educaţii profesionale la nivelul european este direcţia strategică a activităţii colectivului profesoral didactic al Facultăţii Economie, care numără circa 100 persoane, inclusiv 8 doctori habilitaţi în economie, profesori universitari, 44 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari.

Veniţi la noi şi veţi avea un viitor luminos garantat!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda