"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele , Prenumele

Gradul  şi  titlul  ştiinţific

Disciplinele predate

Lista lucrărilor publicate

Date de contact

SERBIN  Vladimir

Dr., hab. În  tehn., conf., univ., şef cat.

1.Maşini Agricole

2. Bazele teoretice ale maşinilor  agricole.

3. Bazele testării şi certificării tehnicii agricole

4. Conducerea tezelor de doctorat

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BUMACOV Vasile

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1. Bazele ştiinţifice ale proiectării maşinilor şi tehnologiilor mecanizate în  agricultură

2.Elaborarea şi proiectarea tehnologiilor mecanizate şi utilajului în fitotehnie

3. Conducerea tezelor de masterat

Lista publicațiilor științifice

POBEDINSCHI  Victor

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1.Prelucrarea primară a produselor agricole

2. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică

3. Metode şi echipamente de cercetare a biocombustibililor

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SALAUR Vasile

Dr., În  tehn., conf., univ

1. Maşini  Agricole

2. Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

3. Bazele teoretice ale maşinilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SCLEAR Petru

Dr., În  tehn., conf., univ

1.Mecanizarea sectorului zootehnic

2. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

3. Tehnologii avansate în producţia agricolă

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

GADIBIDI Mihail

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1. Mecanizarea lucrărilor silvice

2. Exploatarea utilajului agricol

3. Maşini Agricole

4. Prelucrarea primară a produselor agricole

5. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

LÎSÎI Radu

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1.Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

2. Conducerea tezelor de licenţă  şi masterat

Lista publicațiilor ştiințifice

TOPAL Gheorghe

lector super., univ.

1.Exploatarea utilajului agricol

2. Maşini Agricole     

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

NAZAR Boris

Lector univ.

1.Maşini Agricole

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică 

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BEJAN Marcel

Lector univ.

1.Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Tehnologia prelucrării produselor agricole

5. Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea şi transportarea produselor uşor alterabile

6. Malini şi instalaţii  zootehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

VOIŢEHOVICI Vladimir

Dr., În  tehn., conf., univ, maistu didactic

022 432330

BESPALOVA Liudmila

Laborant superior

022 432330

COLOTENCO Liubovi

Laborant superior

022 432330


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda