"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

ERHAN Fiodor

doctor habilitat în tehnică

profesor universitar

1. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii

2. Bazele Teoriei Circuitelor Electrice

3. Bazele Acţionărilor Electrice

4. Acţionări Electrice Automatizate

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

VOLCONOVICI Liviu

doctor habilitat în tehnică

profesor universitar

1. Statistica

2. Metode avansate de statistică în cercetări economice

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

DOBREA Victor

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1. Electrotehnică  şi bazele electronicii

2. Maşini electrice

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

VOLENTIRI Ion

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1. Exploatarea Utilajului Electric

Lista publicațiilor științifice

022 312-226

E-mail

GONCEARIUC Ivan

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1.Soluţii moderne de producere a energiei

2.Materiale electrotehnice

3.Încălzirea electrică

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

STIOPCA Oleg

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1.Electrotehnologii

2.Electrotehnologii speciale

3.Electrotehnologii în agricultură

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

POPESU Victor

doctor în tehnică

conferențiar universitar

1. Electrotehnică  şi bazele electronicii

2. Electrotehnică, sisteme de electronică

3. Sisteme de reglare automată

4. Mijloace tehnice ale automatizării

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

ŞAPOVALOV Veceslav

-

Lector superior universitar

1.Exploatarea utilijului electric (rus)

2.Tehnologia montării utilajului electricn

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

COLIN   Vitalie

-

Lector superior universitar

1. Electronică

2. Microprocesoare

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

ROTARI  Viorel

-

Lector superior universitar

1. Tehnologia Montării Utilajului Electric

2. Electrificarea Rurală şi Rezidenţială

3. Iluminatul şi Iradierea Electrică

3. Alimentarea cu energie a consumatorilor

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

VOINESCU  Dinu

-

Lector superior universitar

1. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii

2. Bazele Teoriei Circuitelor Electrice

3. Metrologie şi Măsurări Electrice

3. Bazele Acţionărilor Electrice

4. Acţionări Electrice Automatizate

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

BANTAŞ Roman

-

Lector universitar

1. Exploatarea Utilajului Electric

2. Electronică

3. Microprocesoare

4. Electrotehnologii

Lista publicațiilor științifice

022 432-306

E-mail

KURDOV Igor

-

Maistru didactic

Lista publicațiilor științifice

022 432-306

CHIRIAC Ion

-

Doctorand, zi

1. Electrotehnologii  (lucrări de laborator)

2. Microprocesoare (lucrări de laborator)

Lista publicațiilor științifice

022 432-306

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda