85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Bazele teoretice ale electrotehnicii

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Electrotehnică şi bazele electronicii

524.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Electrotehnică şi bazele electronicii

524.3. Tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Electrotehnică şi sisteme electronice

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

 

Bazele teoriei circuitelor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Metrologie şi măsurări electrice

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Maşini electrice

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Tehnologia montării utilajului electric

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Materiale electrotehnice

524.2.Electrificarea  agriculturi

   

Maşini electrice în curent alternativ*

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Bazele acţionărilor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Electronică

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Iluminatul şi iradierea electrică

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Sisteme de reglare automată

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Acţionări  electrice automatizate*

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Încălzirea electrică

524.2.Electrificarea  agriculturi

   

Mijloace tehnice ale automatizării

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Surse regenerabile de energie

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Microprocesoare

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Electrotehnologii

524.2.Electrificarea  agriculturi

   

Alimentarea cu energie electrică

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Automatizarea proceselor tehnologice în sistemul agrar

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Alimentarea cu energie electrică

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Electrificarea rurală şi rezedenţială

524.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Proiectarea sistemelor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturi

pdflogo

 

Ciclul II (Masterat)

Soluţii moderne de producere a energiei

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Fiabilitatea de alimentare în electrotehnologii8

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Electrotehnologii în agricultură

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Modele şi softuri de simulare ale  electrotehnologiilor  în agricultură

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Automatizarea proceselor tehnologice în agricultură

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Surse de energii regenerabile şi alternative

52.Mecanizare

 

Electrotehnologii speciale

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Microprocesoare şi sisteme de dirijare în agricultură

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Evaluarea impactului de mediu

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Managementul proiectelor energetice

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Managementul calităţii produselor electrotehnice

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

Stagiul de practică

52.Electtrotehnologii în mediul rural

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda