"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

ŢAPU Veaceslav

doctor în tehnică

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Studiul materialelor

2. Tehnologia materialelor

3. Maşini – unelte şi prelucrări mecanice

4.Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole

5. Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail

MARIAN Grigore

doctor habilitat în tehnică

profesor universitar

Ciclul I

1.Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie

2. Toleranţe şi controlul calităţii

3. Toleranţe şi ajustaje

4. Tribologie şi fiabilitate

5. Fiabilitatea sistemelor mecanice

6. Fiabilitatea automobilelor

7. Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor

Ciclul II

8.Teorii şi tehnologii de management al deşeurilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022 312 207

022 432 346

E-mail

GOROBEŢ Vladimir

doctor în tehnică

conferențiar universitar

Ciclul I

1.Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie

2. Toleranţe şi controlul calităţii

3. Toleranţe şi ajustaje

4. Reparaţii de automobile

5. Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 312 232

022 432 346

E-mail

SIDOROV Vladimir

doctor în tehnică

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Studiul materialelor

2. Tehnologia materialelor

3. Maşini – unelte şi prelucrări mecanice

4.Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole

5. Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail

CORNEICIUC Nicolai

doctor în tehnică

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Reparaţii de maşini

2. Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol

3. Mentenanţa corectivă a utilajului agricole

4. Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

5. Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor

6. Tribologie şi fiabilitate

7. Fiabilitatea sistemelor mecanice

8. Fiabilitatea automobilelor

9. Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor 

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail

SCLIFOS Sergiu

-

lector superior universitar

Ciclul I

1.. Reparaţii de maşini

2. Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol

3. Mentenanţa corectivă a utilajului agricole

4. Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

5. Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail

DARADUDA Nicolae

-

lector superior universitar

Ciclul I

1. Atelierul mecanic

2. Exploatarea tehnică a parcului de maşini şi tractoare

3. Reparaţii de maşini

4. Reparaţii de automobile

5. Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol

6. Mentenanţa corectivă a utilajului agricole

7. Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

8. Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 307

022 432 346

E-mail

GUDÎMA Andrei

-

lector universitar

Ciclul I

1. Atelierul mecanic

2. Studiul materialelor

3. Tehnologia materialelor

4. Maşini – unelte şi prelucrări mecanice

5.Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agr.

6. Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor

7. Tribologie şi fiabilitate

8. Fiabilitatea sistemelor mecanice

9. Fiabilitatea automobilelor

10. Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor 

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail

BANARI Alexandru

-

asistent universitar

Ciclul I

1. Atelierul mecanic

2. Studiul materialelor

3. Tehnologia materialelor

4. Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie

5. Reparaţii de maşini

6. Reparaţii de automobile

7. Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol

8. Mentenanţa corectivă a utilajului agricole

9.Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

10. Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 346

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda