"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învățământ de zi

Învățământ cu frecvență redusă

Ciclul I (licență)

Atelierul mecanic

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Studiul materialelor

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnologia materialelor

528.1 Mecanizarea agriculturii

 

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

 

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

 

pdflogo

Interschimbabilitate, standardizare și metrologie

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Mașini – unelte și prelucrări mecanice

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Exploatarea tehnică a parcului de M.T.

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Reparații de mașini

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Reparații de automobile

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de recondiționare a pieselor utilajului agricol

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tribologie și fiabilitate

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Fiabilitatea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Toleranţe şi controlul calităţii 528.1 Mecanizarea agriculturii pdflogo pdflogo
Toleranţe şi ajustaje 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto pdflogo  pdflogo 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole 528.1 Mecanizarea agriculturii pdflogo  pdflogo 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto  pdflogo  pdflogo
Mentenanţa corectivă a utilajului agricole 528.1 Mecanizarea agriculturii  pdflogo  pdflogo
Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto  pdflogo  pdflogo
Fiabilitatea sistemelor mecanice 528.1 Mecanizarea agriculturii  pdflogo  pdflogo
Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto  pdflogo  pdflogo

Ciclul II (master)

Disciplina

Specializarea

Învățământ de zi

Teorii și tehnologii de management al deșeurilor agricole

Agroinginerie

Curriculum


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda