"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo

Hot-Line

Consiliul facultăţii

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII de INGINERIE AGRARĂ şi TRANSPORT AUTO

 1. Gorobeţ Vladimir, decan, dr., conf. univ., preşedinte al Consiliului;
 2. Nazar Boris, lect. univ., catedra Mecanizarea agriculturii, secretar al Consiliului;
 3. Gadibadi Mihai, prodecan, dr., lect. univ.;
 4. Erhan Fiodor, şef catedră Electrificarea şi automatizarea mediului rural, dr. hab.., prof. univ.;
 5. Serbin Vladimir, şef catedră Mecanizarea agriculturii , dr. hab., conf. univ.;
 6. Novorojdin Dumitru, şef catedră Ingineria transportului auto şi tractoare, dr., conf. univ.;
 7. Ţapu Veaceslav, şef catedră Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor, dr., conf. univ.;
 8. Malai Leonid, şef catedră Mecanica şi bazele proiectării, dr., lector superior univ.;
 9. Marian Grigore, dr hab., prof. univ., catedra Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor;
 10. Volconovici Liviu, preşedintele comitetului sindical al profesorilor, dr. hab., prof. univ.;
 11. Pobedinschi Victor, dr. hab, prof. univ., catedra Mecanizarea agriculturii;
 12. Lacusta Ion, dr., prof. univ, catedra Ingineria transportului auto şi tractoare;
 13. Volentiri Ion, dr., conf. univ., catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural;
 14. Dobrea Victor, dr., conf. univ., catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural;
 15. Melnic Iurie, dr., conf. univ., catedra Mecanica şi bazele proiectării;
 16. Sclear Petru, dr., conf. univ., catedra Mecanizarea agriculturii;
 17. Salaur Vasile , dr., conf. univ., catedra Mecanizarea agriculturii;
 18. Sidorov Vladimir, dr., conf. univ., catedra Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor;
 19. Corneiciuc Nicolai, dr., conf. univ., catedra Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor;
 20. Beşleaga Igor, dr., conf. univ., catedra Ingineria transportului auto şi tractoare;
 21. Stiopa Oleg, dr., conf. univ., catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural;
 22. Arnaut Vitalie, lect. sup. univ., catedra Ingineria transportului auto şi tractoare;
 23. Valuţa Iacob, lect. sup. univ., catedra Mecanica şi bazele proiectării;
 24. Voleac Petru, lect. sup. univ., catedra Ingineria transportului auto şi tractoare;
 25. Chiriac Ion, doctorand anul 3;
 26. Pînzari Nicolae, student, anul 4, grupa 1;
 27. Pşeniţa Dmitrii, student, anul 4, grupa 3;
 28. Sîrbu Adrian, student, anul 4, grupa 4;

PLANUL DE LUCRU A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE AGRARĂ ŞI TRANSPORT AUTO (pdf)


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda