85 ani

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

ministru

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


 

 

 

Hot-Line

Conducători de doctorat, doctoranzi

Colaboratorii cu dreptul de conducere de doctorat

Numele, prenumele

Specialitatea ştiinţifică

Macari Vasile

165.01(03.00.13) – Fiziologia omului şi animalelor

16.00.01- Terapia animalelor; 431.01.-Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară

Enciu Valeriu

431.02(16.00.02)- Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

Doctoranzii catedrei

Nr. d/o

Numele prenumele

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Condutor ştiinţific numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de

studii la zi/fără frecvenţă

1

Maţencu Dumitru

165.01(03.00.13)

Fiziologia omului şi animalelor

Anul III

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

Fără frecvenţă

2

Luncaşu Ionela

165.01(03.00.13)

Fiziologia omului şi animalelor

Anul II

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi

3

Tarlev Afansie

421.02 – Alimentaţia

animalelor şi tehnologia furajelor

Anul II

Vrancean Vasile dr. conf univ

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi

4

Caraidalî Daria

431.01 – Terapia,

farmacologia, toxicologia veterinară

Anul II

Balanescu Savva dr. conf univ

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi

Nr. d/o

Numele prenumele

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Condutor ştiinţific numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de

studii la zi/fără frecvenţă

1

Maţencu Dumitru

165.01(03.00.13)

Fiziologia omului şi animalelor

Anul III

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

Fără frecvenţă

2

Luncaşu Ionela

165.01(03.00.13)

Fiziologia omului şi animalelor

Anul II

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi

3

Tarlev Afansie

421.02 – Alimentaţia

animalelor şi tehnologia furajelor

Anul II

Vrancean Vasile dr. conf univ

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi

4

Caraidalî Daria

431.01 – Terapia,

farmacologia, toxicologia veterinară

Anul II

Balanescu Savva dr. conf univ

Macari V. dr. hab., în biologie prof. univ. inter.

La zi


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda