"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Creșterea cabalinelor

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Echitaţie şi sport hipic

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Creşterea bovinelor

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de producere şi  valorificare  a producţiilor de bovine

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de bovine

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

­-

Creşterea păsărilor

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de producere şi  valorificare  a producţiilor avicole

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor avicole

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Creşterea suinelor

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de producere şi  valorificare  a producţiilor de suine

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de suine

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Creşterea ovinelor şi caprinelor

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de  ovine şi caprine

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Tehnologii intensive de producere  a producţiilor de ovine şi caprine

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Cunicultură

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Creşterea animalelor de blană şi vânat

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de  blană şi vânat

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Cunicultura

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Apicultura

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia şi valorificarea producţiilor apicole

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Piscicultura

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor piscicole

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Tehnologii intensive de creştere a peştilor

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

-

Standardizare şi metrologie

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

618.1Biotehnologii agricole

pdflogo

pdflogo

Bazele proiectării şi construcţii zootehnice

614.1 Zootehnie

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Tehnologii avansate în obţinerea şi valorificarea produselor apicole

  1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor de origine animală

pdflogo

-

Metodologia şi etica cercetării în biotehnologii

1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor de origine animală

pdflogo

-

Metodologia şi etica cercetării în siguranţa alimentelor de origine animală

1.Siguranţa alimentelor de origine animală

pdflogo

-

Tehnologii avansate de creştere şi exploatare a animalelor pentru producţia de carne

1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor de origine animală

pdflogo

-

Cerificarea produselor de origine animală

1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor de origine animală

pdflogo

-

Sisteme de certificare şi implementarea HACCP

1.Siguranţa alimentelor de origine animală

pdflogo

-

Merceologia produselor de origine animală

1.Siguranţa alimentelor de origine animală

pdflogo

-

Biosecuritatea produselor de origine animală

1.Siguranţa alimentelor de origine animală

pdflogo

-

Controlul şi expertiza calităţii produselor apicole

1.Siguranţa alimentelor de origine animală

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda