"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Fondată în anul 2001 în baza reorganizării catedrelor: Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine; Reproducerea şi genetica animalelor domestice; Alimentaţie şi fiziologia animalelor.

Primul şef al catedrei a fost profesorul Gr. Darie. Din anul 2002 în fruntea catedrei se află doctorul habilitat Şt. Ţurcanu. Din mai 2013 catedra este condusă de către doctor, conferenţiar universitar Valentina Petcu.

În cadrul catedrei activează 8 cadre didactice, dintre care 2 doctori habilitaţi şi 4 doctori în ştiinţe, care asigură procesul de instruire la următoarele discipline: Transfer de embrioni; Biotehnologii în reproducerea animalelor; Fiziologie; Biochimia; Biologia moleculară şi celulară; Biotehnologia procesării produselor de origine animală; Genetica; Ingineria genetică; Biotehnologia generală; Biotehnologia reciclării deşeurilor; Ecologia şi protecţia mediului ambiant.

Vectorii principali de cercetare sunt: desăvîrşirea tehnologiilor de reproducere la diverse specii de animale; influenţa unor compuşi coordinativi biologic activi asupra rezistenţei organismului precum şi asupra capacităţilor reproductive la diverse specii de animale domestice.

Problemele actuale stringente ale biotehnologiei în zootehnie sunt discutate în cadrul cercului ştiinţific, în cadrul căruia studenţii prezintă rapoarte privind diverse aspecte ale specialităţii preferate.

Catedra colaborează fructuos cu Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Zoologie, Institutul de Genetică al A.Ş.M., catedrele de Chimie anorganică şi Biologie animală a U.S.M., precum şi cu un şir de instituţii de profil din România, Rusia şi Bielarus.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda