"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Consiliul facultăţii

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ VETERINARĂ ŞI ŞTIINŢA ANIMALELOR

1. Eremia Nicolae- doctor habilitat, profesor universitar, preşedintele Consiliului;

2. .Osadci Natalia- doctor , conferenţiar universitar, secretarul Consiliului

3. Chiţanu Ana -  doctor , conferenţiar universitar, prodecanul facultăţii;

4. Cercel Ilie -  doctor , conferenţiar universitar, prodecanul facultăţii;

5. Caisîn Larisa - doctor  habilitat, conferenţiar universitar, şefa catedrei Zootehnie Generală;

6. Scripnic Elena – doctor, conferenţiar universitar, şefa catedrei Zootehnie Specială;

7. Petcu Valentina - doctor, conferenţiar universitar, şefa catedrei Biotehnologii în Zootehnie;

8. Macari Vasile- doctor  habilitat, profesor universitar interimar, şeful catedrei Preclinică;

9. Popovici Mihail- doctor, conferenţiar universitar, şeful catedrei  Clinică I

10. Draciov Eugen – lector superior universitar, şeful catedrei Educaţie fizică şi Sport;

11. Rotaru Ilie - doctor habilitat, profesor universitar interimar,

12. Donica Gheorghe - doctor, conferenţiar universitar

13.Bălănescu Savva- doctor, conferenţiar universitar

14.Cociu Valeriu - doctor, conferenţiar universitar interimar

15. Petcu Igor - doctor, conferenţiar universitar

16. Pîrlog Alisa - doctor, conferenţiar universitar

17.Spătaru Tudor - doctor, conferenţiar universitar

18.Didoruc Sergiu- lector universitar

19.Dragoste Ilie – student anul VI,specialitatea Medicină Veterinară,

20.Graur Dumitru – student anul II, specialitatea Siguranța produselor agroalimentare

21.Istrate Mariana- studentă anul II, specialitatea Medicină Veterinarp,

22.Stati Andrei – student anul IV, specialitatea Medicină Veterinară

 

PLANUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI FACULTĂŢII MEDICINĂ VETERINARĂ ŞI ŞTIINŢA ANIMALELOR (pdf)


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda