"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Noutăți

Concursului municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2017
Consolidarea relațiilor UASM cu Universitatea din Kastamonu
Finalități în proiectul finanțat de Agenția de Dezvoltare din Cehia
Conferința Națională „Mecanismele de susținere și promovare a dezvoltării afacerilor tinerilor antreprenori”
Mobilitate academică în Spania și Grecia pentru studenții de la specialități economice
Seminarul „Relaţia universitate - mediul de afaceri: colaborări şi schimb de bune practici în Republica Moldova”
Vizita la UASM a reprezentanţilor ISAG şi Şcolii Europene de Business din Portugalia
Reuniunea membrilor consorţiului proiectului ELEVATE în Slovenia
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!
Masa rotundă cu genericul „Dezvoltarea pieţei agroalimentare în condiţiile noilor provocări economice”
Întrevederea studenţiilor UASM cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Reuniunea participanților proiectului ELEVATE în Lituania
Vizita delegaţiei din Grecia
Vizita de lucru la UASM, a unui grup de profesori de la Facultatea Agricultură a USAMV “ION IONESCU DE LA BRAD”, Iaşi
Drone şi Plante Modificate Genetic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vizită de lucru la Institutul Politehnic din Braganca
WEB OF SCIENCE
Briefing în cadrul evenimentului „Agrogeneraţie”
In memoriam Valentina PETCU (14.01.1973-11.10.2017)
Întâlnire cu absolvenţii Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, Promoţia – 1992
In memoriam Vitalie IGNAT (14.02.1971-06.10.2017)
CASEE-In – un pas înainte spre internaţionalizare
Ziua profesională a lucrătorilor din învățămînt
Depunerea actelor pentru mobilitatea academică - Studenţi şi profesori
UASM în proiectul finanţat de Agenţia de Dezvoltare din Cehia
Conferinţă internaţională “From CASEE-In to CASEE-Out”
1 septembrie - Ziua Cunoştinţelor la UASM
Zilele de informare
SPRE ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I
Ședința de lucru a membrilor Consorțiului Proiectului ELEVATE, Marea Britanie.
Echipa de implementare eDrone a participat la atelierele de lucru din Tbilisi și Erevan
Vizita delegaţiei din Turcia la UASM
Workshop în cadrul proiectului TEACH ME organizat în incinta Universităţii Sophia Antipolis din or. Nice, Franţa
Rezultatele votului pentru alegerea rectorului UASM
"F.C. Universitatea Agrară” campioană a mun. Chişinău la fotbal în cadrul Campionatului din Ediţia - 2016/2017
ANUNȚ Alegeri rector UASM
Mobilitatea academică 2017-2018
Ziua Internaţională a Copiilor
Alegerile rectorului UASM
Studenţii Facultăţii de Medicina Veterinară şi Ştiinţa Animalelor la Concursul Național de Nutriție Animală - CNNA 2017
Lecţie publică: Dicţionarul Oenologului
Studenţi UASM la cea de-a 8-a Conferinţă CASEE
Ziua uşilor deschise
Întâlnire cu reprezentaţii mediului de afaceri din ţările germanofone
Burse de cercetare în România
Echipa UASM a participat la o nouă ediţie a Orăşelului European
Masa rotundă „Realizări şi perspective de integrare a ştiinţei agrare cu producerea agricolă”
Continuitate în proiectul „Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii activităților didactice şi de cercetare”
AGRONOMIADA, ediţia XXIX–a
Masă rotundă Catedra de fitotehnie
In memoriam Vasilii MARCENCO (05.10.1939 – 21.04.2017)
ACCES GRATUIT la colecţiile de reviste şi cărţi
In memoriam Ion BULARGA (05.09.1935 – 10.04.2017)
"SĂDIM OXIGEN"
Vizita de lucru a studenţilor UASM la colegii din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
Deschiderea proiectului ELEVATE
Studenții UASM la Academia Agrară „K.A.Timireazev” din Moscova
ZILELE FRANCOFONIEI (CRU, UASM)
Plenara celei de-a 70-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice
Seminar Internaţional «Managementul resurselor umane în instituțiile de învățământ superior»
Ceremonia de premiere a învingătorilor concursului ”Util pentru Moldova”
Raport privind rezultatele mobilităţii efectuate în SUA, în cadrul programului UASP Fellowships in Research Management
Briefing în cadrul evenimentului „Agrogeneraţie”
Rectorul Liviu Volconovici şi prim-prorectorul Iurie Melnic la lansarea noii strategii a AUF
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor 2017
Practica de producţie în Marea Britanie
Burse de cercetare pentru tineri profesori şi doctoranzi
Practica de producţie în Grecia
Burse ale Guvernul Ungariei
În atenţia cadrelor didactice – adepte ale pedagogiei inovaţionale
Formare: ”Elaborarea și gestiunea proiectelor europene”
Formarea profesională internațională în domeniul biotehnologiei animaliere
Liviu VOLCONOVICI numit ca rector interimar prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
Burse pentru masteranzi
Rezultatele zilelor de informare-2016 în cadrul Departamentului de Relații Internaționale
Conferinţa internaţională finală în cadrul proiectului TEMPUS - SUSFOR
Monitoringul proiectelor de mobilitate academică ERASMUS+KA1
Experienţa partenerilor din Cehia
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PRIETENIEI LA UASM
Ziua Internaţională a UASM
Premiul municipal, ediţia 2016
Seminar cu genericul: ”Effective visual communication for scientists”
Primul Laborator de biocombustibili solizi – acreditat!!!
ANUNŢ privind inițierea procesului de alegere a rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Săptămâna de conștientizare a utilizării responsabile a antibioticelor
Continuitate în cadrul proiectului «TEACH ME»
Masa Rotundă „Secrete pentru a se prezenta cu eficacitate”
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!
Cursul aplicativ pentru studenţi şi profesori „MANAGEMENT PERSONAL”
Proiectul „Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare”
Expoziţia Internaţională ”MOLDAGROTECH” şi ”FARMER”
Internaţionalizarea programului de studiu „Economie generală”
Reuniunea finală din cadrul proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet”
Curs aplicativ pentru studenţi şi profesori (toate nivelurile)
Mobilitate academică în Estonia
Facultatea Cadastru şi Drept la 65 ani
Lecţia publică „La détermination chromosomique du sexe chez les animaux agricoles”
Masa rotundă “Avantajele şi dezavantajele utilizării TIC”
Programul Zilelor de informare. Anul academic 2016-2017
Proiectul „Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţior didactice şi de cercetare”
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ
Noaptea cercetătorilor europeni - 2016
Ziua cooperativelor la UASM
Mobilitatea academică în cadrul Programului Erasmus
Târgul burselor în cadrul mobilităţii academice
Ziua Uşilor Deschise în cadrul CRU UASM
Mobilitatea academică pentru anul universitar 2016-2017
Cazări 2016-2017 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Grant pentru studii în Republica Polonă
Adresare către absolvenţii UASM-2016
Ceremonia de înmânare a diplomelor de Licenţă şi de Master absolvenţilor Facultăţii de Agronomie
Formare continuă la Universitatea Kingston din Londra
Ceremonia de înmînare a diplomelor de Licenţă şi de Master absolvenţilor Facultăţii de Economie
Burse “Ziua Solidară – Gas Natural Fenosa în Moldova”
Înfiinţarea Agenţiei de Granturi pentru cercetare şi ştiinţă în cadrul cooperării moldo-cehe
Ziua Câmpului la Centrul de Excelenţă din Insula Mare a Brăilei
Curs de formare continuă în Israel
Realizările UASM la Ziua AŞM
In memoriam Eugen Zgardan, membru corespondent al AŞM, profesor universitar
12 iunie – Ziua Ştiinţei
Sărbătoarea copiilor la Petricani
Formarea continuă a cadrelor didactice în proiectul TeachMe
Profesorii UASM la USAMV Iaşi
Studenţii UASM la Conferinţa internaţională CASEE
LANSAREA UNUI PROIECT NOU
Lecţie publică cu invitat special de la CEREFREA, Bucureşti, România
Studenţii UASM la Ziua Europei
Atelier: „Orientare profesională”
LICEENII din mun. Chişinău la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Întruniri de succes cu mediul de afaceri (Timac Agro & AUF)
Rezultatele Universiadei UASM „Sănătate-2016”
Rezultatele săptămânii mobilităţii academice
Prezentarea programului AGORA și a site-ului oficial al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM
Colaborare în cadrul proiectului: Soutien aux Centres de réussite universitaire” dintre UASM şi USAMV “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
O EXPERIENŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU UN GRUP DE STUDENTE DE LA UASM
Burse Programul ERASMUS+
Învăţam din experienţa partenerilor europeni
Săptămâna mobilității academice
Totalurile Conferinţei Ştiinţifice
Grant oferit de Universitatea de Științe Aplicative din Viena (BOKU), Austria
Grant pentru practica de producţie
Întâlnirea cu Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Studentul FIATA Constantin Rusu a cucerit centura de campion al turneului "GP Tracia 33"
Mobilitate academică în Portugalia în cadrul Programei ERASMUS+
Conferinţa studenţească „Chaque faculté a son métier”
Cursuri de prelegeri ţinute de profesorii Facutăţii de Agricultura a USAMV din Iaşi
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor
Bursele pentru practica de producţie
Practica de producţie în Polonia
Simpozion internaţional FAO
Felicitări masteranzilor UASM din cadrul proiectului Tempus TecTNet
Practica de producţie în Polonia
Extinderea termenului proiectului de mobilitate EFFORT
Burse de excelenţă pentru doctoranzii UASM
Stagiu în Germania
În atenţia masteranzilor de la specializările agricole
Profesorul anului 2015
Formare „Développement des compétences de multiples intelligences”
Burse de studii în Ungaria
Lansarea proiectului (TEACH ME)
Zile de informare în cadrul UASM
Workshop practic „Managementul calităţii biocombustibililor”
Reuniunea anuală a administraţiei universităţii cu reprezentanţii mediului de afaceri
Atelier “La rédaction des dossiers d’embauche”
Concurs „Fêtes de fin d’année”
Premiul municipal pentru tineret în domeniile știinţei, tehnicii, literaturii și artelor, ediţia 2015
Workshop practic-2 „Managementul calităţii biocombustibililor solizi”
Prelegeri susţinute de profesori de la Iaşi
Practica de vară în Marea Britanie, Grecia și Polonia
Important: Formare continuă pentru profesorii de disciplini non-lingvistice (DNL)
Conferinţa ştiinţifică pentru studenţi „Importance économique de l’agriculture pour le développement durable”
ADMITEREA LA DOCTORAT
Stagiu în cadrul CEREFREA
Lecţia publică „Les mutations génomiques”
Masa Rotundă - „Savoir se vendre dans l’entreprise: les 5 clés du marketing du soi”
Conferinţa de închidere a proiectului „Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina
Burse de Masterat
Workshop practic „Managementul calităţii biocombustibililor”
Sistemul de Management al Calităţii în UASM – Reconfirmat 2015!
Lecţie publică cu participarea specialiştilor din Republica Cehă
Lecţia publică a experţilor Băncii Mondiale
Zile informaţionale în Departamentului Relaţii Internaţionale
Burse Programul ERASMUS+
Tinerii savanţi UASM - Laureați ai Concursului Internațional
Workshop pentru producătorii de biocombustibili
Lecţia publică „Le concept, les fonctions et l’importance de l’agromarketing”
Portalul de servicii EURAXESS
Atelierul științific dedicat tematicii Protecţiei Solurilor
75 ani Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Proiectul EFFORT
In memoriam membrul corespondent al AŞM Valentin Ungureanu
Forumul European al Angajatorilor în Moldova
SIMPOZION ȘTIINȚIFICO-PRACTIC INTERNAȚIONAL - Realizări şi perspective în inginerie agrară și transport auto
Oră deschisă cu tema „Rolul FAO în asigurarea securităţii alimentare şi reducerea sărăciei”
Simpozion Ştiinţific internaţional dedicat jubileului de 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Economie
Masa rotundă “Profesia mea – atuul meu”
Licitaţie publică achiziţionarea juncilor
Concurs deschis pentru procedura la achiziţionarea minifabricii pentru prelucrarea şi ambalarea laptelui
Burse de studii
Vizita Alteţei Sale Regale, Principelui Radu al României la UASM
Atenție ! UASM informează: AUF a lansat un apel la candidaturi pentru mobilități internaționale de stagiu academic.
Studii şi stagii de cercetare în Germania
Ziua Uşilor Deschise în cadrul CRU UASM
Licitaţia publică achiziţionarea achiziţionarea minifabricii pentru prelucrarea și ambalarea laptelui
Loc vacant de inginer cadastral
Licitaţia publică achiziţionarea junincilor de reproducţie
Ziua cunoştinţelor la UASM
Mobilitatea academică în Portugalia
În atenţia studenţilor care pleacă în mobilitatea academică în Universitățile Europene.
Cazări 2015-2016 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Vizita de lucru în Italia a Decanului Facultatii de Horticultura Gheorghe Nicolaescu
Vizita de lucru a Dlui prof. Salvador GARCÍA (Universitatea Politehnică din Valencia, Spania)
Felicitări pentru studenţii câștigători de granturi
Seminarul internaţional în cadrul proiectului SUSFOR
Adresare către absolvenţii UASM-2015
Vizita ministrului agriculturii la UASM
Vizita la UASM a prof. Silvana Nicola (Universitatea din Torino, Italia)
Vizita oficială la UASM a Excelenței Sale Ambasadorul Ungariei
Plasarea în câmpul muncii
În memoriam membrul corespondent al AŞM Serghei Chilimar
Formare profesională în Portugalia, Lisabona
Masa rotundă în cadrul proiectului intrenaţional FKTBUM
Bursa AUF pentru practica de producție
Stagiu formativ în Italia
Şcoala Internaţională de Vară din TARTU, ESTONIA
Masă rotundă „Consolidarea Triunghiului Cunoștințelor”
Conferinţa naţională din cadrul Proiectului La MANCHE
Formare profesională în cadrul BOKU, Viena
Workshop privind bunele practici în creșterea bovinelor în regiunea transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Proiectul TEMPUS TecTNet “Second Consortium Meeting”
Programul Fulbright – cercetare şi studii în SUA
Conferinţa Naţională La MANCHE
Masa rotundă „Specialitatea mea”
Proiectul TEMPUS “Technological Transfer Network”
Vizita delegaţiei din Dobrich (Bulgaria)
Vizita delegaţiei Institutului Politehnic din Bragança (Portugalia)
Şcoala de vară în Austria
Bursă de master în agronomie
Laureaţii Premiului AŞM
Vizita delegaţiei universităţii BOKU, Austria
Seminarul informativ ORIZONT 2020
Laureat al Premiului AŞM
Stagiu de perfecţionare la CEREFREA, Bucureşti, România
Formare pentru studenţi cu genericul „Motivarea, Atitudinea și Comunicarea pentru a obţine succes”
Seminar informaţional
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Bursa Guvernului Ungariei
Rezultatele activităţii UASM în proiectul LaMANCHE
Cursuri de limbă germană
Întâlnirea cu studenţi de peste hotare
Zi de informare
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific
Medaliat la Campionatul Republicii Moldova la WAK-1F
Practica de producție în Danemarca
PRINTRE CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII 2014
Vizita de lucru a expertului european, partener asociat Etienne MATTON
Studii în SUA
ACHIZIŢII
Școala Internnaţională de Vară în Letonia
Burse de studii în Ungaria
Prezentarea programului de burse destinate studenţilor
Stagiu profesional internaţional în Grecia, 19-24 ianuarie, 2015
În atenţia absolvenţilor de licenţă şi masterat, studenţilor!
Workshop Internaţional de vară în Austria
Burse pentru studii în Ungaria
Profesorul anului 2014
Sistemul de Management al Calităţii al UASM – Recertificat!
Concurs deschis pentru licitaţia publică
Masa rotundă în problemele dezvoltării sectorului agrar din Republica Moldova
Profesori din Unversitatea Cehă la UASM
Masa Rotundă cu genericul „Profesia mea – atuul meu”
O masă rotundă cu reprezentanţi din Cehia despre problemele activităţilor agricole
Masa Rotundă cu genericul „Prima mea experienţă profesională”
Laureaţii Premiului Municipal – 2014
Lecţie publică de marketing
Stagiu de perfecţionare ştiinţifico-practică la Universitatea LATVIA oraşul Riga, Letonia
Program de Educaţie şi Management
Masa Rotundă „Plaiul meu natal”
Atelier cu genericul “TV5 MONDE”
Masa rotundă
Ziua internaţională a studentului
Practica de producţie în Grecia
Atelier cu genericul „Tabla interactivă”
Masă-rotundă pe tema: Cele mai bune metode de a menţine pacea pe pământ.
STAGIERE INTERNAŢIONALĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE APLICATE AUSTRIA SUPERIOARĂ, WELS, AUSTRIA (2-8 noiembrie, 2014)
Cursuri de limbă germană
Simpozion ştiinţific internaţional
Stagiere profesională internaţională în Grecia, 22-30 octombrie 2014
Reuniunea participanţilor la Proiectul FKTBUM
Simpozion ştiinţific internaţional
Practica în Danemarca
Burse doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”
SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS
Reuniunea Șefilor de catedre de limbă franceză a universităţilor membre AUF din Europa Centrală şi Orientală şi aniversarea de 20 de ani a Biroului Europa Centrală şi Orientală a AUF (8-9 octombrie, 2014, Bucureşti , România)
„Evaluarea și pedagogia erorii” – formare pentru profesorii de limbă franceză
Simpozionul ştiinţific internaţional „ 40 de ani de învăţămînt superior medical veterinar în Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică naţională în turism
Seminar de informare
Bursa ”Eugen Ionescu”
Cursuri gratuite de limbă engleză
Conferinţa Internaţională 2-4 octombrie 2014
Seminar în cadrul Proiectului LaMANCHE
Ședința Senatului universitar
Masteratul internaţional „Management inovaţional şi transfer tehnologic”
Rezultatele activităţii în cadrul proiectului LaMANCHE
Briefing-ul participanţilor Școlii Internaţionale de Vară, Bulgaria 2014
Şcoala Internaţională de Vară din Bulgaria
Burse de mobilitate academică
Stagii şi locuri de muncă în Danemaca
Şcoala de Vară 8-10 septembrie, 2014
Bursa de excelenţă a Guvernului
Şcoala Internaţională de Vară
Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat 2014-2015
PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI
Școala internațională de vară ” New era – new approaches 2”
Premiul naţional - 2014
Cazări 2014-2015 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Seminarul didactic în Buryatia (Federația Rusă)
Stagiu de perfecţionare pentru doctoranzi şi profesori UASM în China
Şcoala Internaţională de Vară 2014
Vizita delegaţiei Universităţii Agrare din or. Nitra, Slovacia
Bursa Ministerului Educaţiei al Republicii Lituania
Şcoala internaţională de vară
Conferinţa intenaţională „Învăţămîntul secolului XXI – probleme şi provocări”
Reuniunea participanţilor la proiectul La MANCHE
Conferinţa Internaţională la UASMV Bucureşti
În atenţia absolvenţilor anului 2014!
Vizita la USAMV Iaşi
Ziua Internaţională a Copiilor
Activitatea în cadrul Proiectului TEMPUS ”Susţinerea triunghiului cunoştinţelor în Belarus, Ucraina şi Moldova”
Studenţii UASM la Campionatul European
Tinerii liberal-democraţi la UASM
Vizita la UASM a ministrului agriculturii din Republica Lituania
Stagiere ştiinţifică în China
În atenţia studenţilor, ce participă în programele de schimb educaţional-cultural
Școala de Vară „Academia Tinerilor Lideri”
Concursul tezelor de doctorat 2013
Laureați ai Premiului AŞM
Burse în Germania pentru masteranzi, doctoranzi şi cercetǎtori
Şedinţa plenară a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor ediţia 67
Zilele Francofoniei (CRU, UASM)
Ziua uşilor deschise la UASM
Practica de producţie în Germania
Lansarea proiectului “Support for Vocational Training in Sustainable Forestry (SUSFOR)” în cadrul UASM
Atelierul «Table Ronde: L’Agriculture mondiale en quête de réponses aux changements économiques et climatiques»
Lecţie publică pentru studenţii UASM în cadrul proiectului LaMANCHE
Reuniunea de lansare a proiectului internaţional, 543946-Tempus-1-2013-1-es-TEMPUS-JPHES „Support for Vocational Training in Sustainable Forestry” (SUSFOR)
Lecţia publică pentru studenţi, masteranzi UASM
Conferinţa ştiinţifică studenţească
Studenţii străini la o întâlnire în cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale
Atelierul „Table-Ronde: Français sur objectifs spécifiques”
Lecţia publică „L’importance de la communication dans les affaires”
UASM în fruntea topului instituţiilor de învăţământ superior acreditate de CNAA
Declaraţia privind buna guvernare
Trening pentru personalul de conducere al UASM
Proiect „Technological Transfer Network (TecTNet)”
Studierea limbii germane
Burse de Merit pentru cei mai buni studenți ai țării
Practica de producţie în Grecia
Proiect internaţional „Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova (FKTBUM)”
Pentru studenţii şi masteranzii ultimului an
Training pentru personalul de conducere al UASM
În atenţia masteranzilor şi doctoranzilor a UASM!
Burse de doctorat şi postdoctorat
Trening pentru personalul de conducere al UASM
Termene de depunere a actelor pentru participarea în programe de mobilitate academică
Seminarul cu tematica: "Programul ORIZONT 2020"
Raportul despre activitatea științifică, inovațională, managerială și financiară a UASM
Stagii, burse în Elveţia
Stagiu de practică în Danemarca
Profesorul anului 2013
Raportul asupra Activității ştiinţifice a UASM în anul 2013
Victor Popescu, Laureat al Premiului municipal pentru tineret în domeniul tehnicii
Programul ERASMUS MUNDUS anunţă…
Învățarea și predarea FLS și FOS cu TV5Monde
Totalurile rezultatelor Proiectului Moldo-Ceh „Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ”
Programa CEEPUS sprijină mobilitatea studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor UASM
Asociaţia Fermierilor din Bavaria invită studenţii UASM să-şi efectueze practicile de producţie
Seminarul dedicat autonomiei universitare
Doctoranzii UASM la cea de-a 7-a conferință științifică internațională anuala din Praga
Practica de producție în Germania
Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS în UASM
Seminarul "Acţiuni de Reducere al Impactului Deşertificării"
Conferința de Presă pentru lansarea proiectului de colaborare transfrontalieră
Programe de mobilitate în UASM
UASM continuă să menţină Sistemul de Managementul al Calităţii din cadrul instituţiei, în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.
Prezentarea rezultatelor stagierii din Universitatea din Gent ( Belgia) în cadrul proiectului EUROEAST
Lansarea proiectelor de mobilitate academică
Practica de producţie în gospodăriile agricole din Germania
Masa rotundă „Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectorul agrar al Republicii Moldova: probleme şi perspective”
A fost lansat proiectul EFFORT în cadrul Programului Erasmus Mundus al Uniunii Europene
A fost lansat proiectul INFINITY în cadrul Programului Erasmus Mundus al Uniunii Europene
Întîlnirea participanţilor la reuniunea în cadrul proiectului internaţional LAMANCH în Portugalia
Seminarul Informativ „Bursa Eugen Ionescu ca oportunitate de finanţare a cercetărilor ştiinţifice”
Programul Burse de Merit 2013
3 savanţi Dr Honoris Causa UASM
Distincţii de stat unor colaboratori ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Conferirea „Ordinului Republicii” Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Regelui Mihai I al României
NOAPTEA CERCETĂTORILOR
Vizita de lucru a Dlui V. Bumacov, ministru al AIA
Felicitări pentru sportivii UASM
Cursuri gratis de limbă engleză
Inaugurarea festivă a Centrului de Reuşită Universitară al UASM
Opinia privitor Raportul "Situaţia actuală a autonomiei universitare în Moldova"
Școala de Vară 2013
Premiul naţional - 2013
Cazări 2013-2014 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Majestatea Sa Regele Mihai I al României - Dr Honoris Causa al UASM.
Promoția 2013
Şedinţa Senatului universitar
Funcţii publice vacante pentru absolvenţi
Concursul „Cea mai bună odaie”
Tombolă - Călătorie în Chile
Şcoala de Vară „Nouă eră. Abordări noi”
Câștigătorii bursei EUROEAST
Repartizarea absolvenţilor 2013 în câmpul muncii
Burse şi Stagii în India
Studenţii UASM la Ziua Europei
Practica în SUA
Seminarul "Promovarea modernizării învățământului superior în Republica Moldova"
Seminarul regional "Managementul resurselor umane în instituțiile de învățământ superior"
Întâlnirea studenţilor UASM cu Preşedintele Comitetului Olimpic
Concursul „TVC”
Şedinţa plenară a Conferinței ştiinţifice a studenților
Ansamblul "Spicusor" - laureat al festivalului internaţional
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.
Seminarul ştiinţifico-practic în cadrul MOLDAGROTEH 2013
Pentru studenţii ultimului an de studii
DECLARAŢIE PRIVIND BUNA GUVERNARE
Felicitări pentru medaliaţii la campionatul RM
Apel al Biroului Consiliului Rectorilor din Republica Moldova
Medaliaţi la Campionatul Republicii Moldova la lupta sambo combat
Cursuri gratuite de LIMBA ENGLEZĂ şi LIMBA CHINEZĂ
Profesorul Vasile BABUC la 80 de ani
Comunicat de presă a Consiliului rectorilor
Bursa Guvernului Ungariei pentru studii de masterat 2013-2014
Profesorul anului 2012
Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2008
Programul de schimb de studenţi şi profesori în cadrul Proiectului EUROEAST
Rectorul Gh. Cimpoieş - academician al AŞM
Excursie virtuală prin UASM
Raportul de activitate a UASM în anul universitar 2011-2012
Ziua Naţională a Tineretului în UASM
Auditul de supraveghere şi monitorizare a SMC ISO 9001: 2008
Lecţia publică a profesorului savant Paul Bernard din Franţa
Promoția 2012
Personalităţi marcante Doctori Honoris Causa ai UASM
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ
Ziua Drapelului de Stat
Gh. Cimpoieş – Doctor Honoris Causa al Universităţii Agrare de Stat din Rusia
Adresare către absolvenţii UASM-2012
Profesorul anului 2011
RAPORTUL de activitate a UASM 2010-2011
Formaţia de baschet a UASM a treia oară Campioană a Diviziei Naţionale la baschet masculin!
Medalie de bronz la Campionatului European de SAMBO
A. Palii - Doctor Honoris Causa UŞAMV Iaşi
Prezentarea proiectului «EUROEAST»
A treia ediţie a „Programului de burse Victoriabank”

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda