"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Studenţi UASM la cea de-a 8-a Conferinţă CASEE

În perioada 14-17 mai, cinci studenţi ai facultăţilor de Agronomie (Garus Adrian, Ciobanu Alexandrina) şi Economie (Tcacenco Alexandra, Vîrlan Ana, Apostol Ştefan), au participat la a 8-a conferinţă CASEE "Dezvoltatea durabilă în Europa – cooperarea dintre ştiinţă şi practică – care este poziţia Europei Centrale şi de Sud-Est ?", care s-a desfăşurat la Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii din Varşovia, Polonia. Participarea face parte din activităţile proiectului IMPULSE „Internaţionalizarea reţelei CASEE prin introducerea activităţilor de mobilitate inovativă şi definirea criteriilor de calitate - CASEE-In”, care se desfăşoară la UASM.

Acesta este deja al doilea grup de studenţi ai UASM care, împreună cu colegii din Austria, Ungaria, România şi Croaţia, au urmat cursul la distanţă „Introducere în comunicarea ştiinţifică” şi au avut posibilitatea să aplice cunoştinţele acumulate prin analiza rapoartelor ştiinţifice prezentate la conferinţă. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda