"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2017
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Alegerea rectorului

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


 

 rural

 RINA SIMTEX

tempus
CRU
agrilida
logoev

 

sufor


Euraxess

 


casee logo


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab

Hot-Line

Catedra militară

T. Colesniuc, şeful catedreiA fost înfiinţată în septembrie 2005 prin decizia Senatului universitar din 23 aprilie 2004, în baza Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003 cu statut de catedră generală. De la înfiinţare catedra este condusă de colonelul în rezervă T. Colesniuc.

Misiunea catedrei este pregătirea sergenţilor în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Catedra este asigurată cu bază materială necesară pentru instruire: săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, tir pentru trageri etc.

Înscrierea la Catedra militara este benevolă. Se admit atăt studentii şi absolvenţii UASM, cât şi ai altor instituţii de invăţământ superior.

Pentru înscriere se prezintă următoarele acte:

 - copia buletinului de identitate

 - copia adeverinţei de recrutare

 - 2 fotografii 3x4 (color)

 - certificat (F-2) de  student de la facultate (pentru absolvenţi - copia diplomei  de absolvire).

Pentru persoanele care locuiesc în oraş, cursurile se vor desfăşoară pe adresa (bd. Gr.Vieru, 6/2).

Instruirea este organizată în 2 perioade.

I perioadă – septembrie-ianuarie, II perioadă – februarie-mai.

La sfârşitul cursului, studenţii susţin examene şi depun Juramantul Militar.

Tragerile de luptă din armamentul de infanterie se efectuează la poligon.

Dupa absolvirea catedrei absolvenţilor li se acordă grade militare.

Absolvenţii cursului de pregătire a sergenţilor îşi pot continua studiile la cursurile de pregătire a ofiţerilor în cadrul Academiei Militare.

Informaţii suplimentare: catedra militară, Blocul Economie, et. 4, bir. 401

tel.: 022-432-194; mob: 069102816.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Dicționar

Traducere
© dicţionar bab.la 

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda