"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Horticultură

Embl         NE GĂSI-ȚI ȘI PE   facebook

NOUTĂŢI, ANUNŢURI

 Felicitări studenţilor Facultăţii de Horticultură, admiterea 2018!!!

Decanatul Facultăţii de Horticultură Felicită toţi studenţii (licenţă, master) înmatriculaţi la facultate la cele mai nobile specialităţi şi cu tradiţie pentru Republica Moldova – Horticultură; Viticultură şi vinificaţie; Silvicultură şi grădini publice; Protecţia plantelor.***Studenţii înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă (zi) sunt aşteptaţi pentru cazare la miercuri 29 august 2018, la Decanatul Facultăţii de Horticultură, începând cu ora 8:30. Taxa de cazare pentru primul semestru 1000 lei.***Studenţii înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă redusă sunt aşteptaţi la sesiune în ziua de luni 15 octombrie 2018, la Decanatul Facultăţii de Horticultură, ora 8:00. Calendarul sesiunilor poate fi găsit aici.***Pentru detalii: tel.: 0-22312301 / 0-22432205 / mob.: 079463186E-mail: gh.nicolaescu@gmail.com


Поздравляем всех студентов факультета Плодоовощеводство и виноградарство, прием  2018!!!
Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство поздравляет всех студентов поступившие на традиционные да Молдовы специальности – Плодоовощеводство и виноградарство (Horticultură); Виноградарство и виноделие; Лесоводство и парковое хозяйство; Защита растений.***Ждем студентов очного обучения для получения общежития в среду 29 августа 2018 г., в Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство, с 8:30. Оплата общежития за первый семестр 1000 лей.***Студентов заочного обучения ждем на первую сессию в понедельник 15 октября 2018 г. в Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство, с 8:00. График сессий можете найти здесь.***Для информации, обращайтесь: тел.: 0-22312301 / 0-22432205 / моб.: 079463186E-mail: gh.nicolaescu@gmail.com

 


Înmânarea diplomelor promoției 2018

 

Stimați absolvenți ai promoției 2018 ciclul I – Licență și ciclul II – Master sunteți invitați marţi 10 iulie 2017 ora 10:00 în aula H-1 din incinta Facultății de Horticultură, la ceremonia de înmânarea Diplomelor de Licență și Master

 !!! Până la data de 06  iulie 2018 toți absolvenții trebuie să prezinte câte 2 fotografii 3,0 x 4,0 în Decanat, copia BI, si cotorul delegaţiei de plasare în câmpul muncii (absolvenţii de la învăţământul cu frecvenţă), și să perfecteze FIŞA DE LICHIDARE, în caz contrar nu va fi posibilă ridicarea diplomei.

 Decanatul Facultății de Horticultură

 


 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM

Modern Horticulture - Achievements and Perspectives"

dedicated to the anniversary of 85 years from State Agrarian University from Moldova foundation

4-6 of October 2018

on-line registration

Invitation.pdf


SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

Horticultura modernă - Realizări și perspective"

dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova

4-6 octombrie 2018

înregistrare on-line

Invitație.pdf


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

„Современное плодоовощеводство и виноградарство - достижения и перспективы"

посвященный 85-летию Государственного Аграрного Университета Молдовы с момента образования

4-6 октября 2018

on-line регистрация

Приглашение.pdfFACULTATEA MEA - HORTICULTURA

Sondaj Horticultura UASM.

De ce am ales specialitatea de la Facultatea de Horticultură? Completând acest chestionar dvoastre o să contribuiţi la ameliorarea calităţii studiilor la facultate, şi sporirea competititvităţii specialiştilor Facultăţii de Horticultură.

Vă invit să completaţi ancheta FACULTATEA MEA - HORTICULTURA.

Vă mulţumim.

Clubul

ABSOLVENȚILOR FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ – UASM

Dacă ești absolvent a Facultății de Horticultură, nu ezita, completează acest formular... Distribuiți pentru alți colegi, invitați-vă colegii...

Acest formular este solicitat în vederea utilizării informației cu privire la relația Universitate - Absolvent, pentru acreditarea specialităților facultății.... Va mulțumim.

Vă invit să completați ancheta Clubul ABSOLVENȚILOR HORTICOLI – UASM.

Informația din formularul respectiv este vizualizată și administrată de către Decanul Facultății de Horticultură, conf. univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU


DESPRE FACULTATE

CATEDRELE

  • Horticultură

     - Legumicultură

     - Pomicultură

PROGRAME DE LICENŢĂ (SPECIALITĂŢI)

 • Programul 0811.5 – Protecția plantelor

2011     2016

 • Programul 0811.3 – Horticultură

2011     2016-F      2016-FR

 • Programul 0811.1 – Silvicultură şi grădini publice

2011     2016-F      2016-FR

 • Programul 0811.4 – Viticultură şi vinificaţie

2011     2016-F      2016-FR

PROGRAME DE MASTER (SPECIALIZĂRI)

     - master de cercetare
    - master de profesionalizare

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDIU

Ciclul I

Ciclul II

 

ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR

Ciclul I

 • Orarul lecţiilor la învăţământ cu frecvență

Orarul de iniţiere

Anul 1     Anul 2      Anul 3      Anul 4

Anul 1   Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Orarul examenelor semestriale la învăţământ cu frecvență

Anul 1    Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Orarul lecțiilor și examenelor la învăţământ cu frecvenţă redusă

 Anul 1     Anul 2      Anul 3      Anul 4     Anul 5

Ciclul II

 

 JURIILE

STUDENŢII

Structurile de autoguvernanță studențească

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

TEMATICA EXAMENELOR ȘI TEZELOR DE LICENŢĂ

 • Proba de profil

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 • Proba de specialitate

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 • Tematica tezelor de licenţă

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 TEMATICA TEZELOR DE MASTER

   • Tematica tezelor de master

    RELAŢII INTERNAŢIONALE

   • Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate
   • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de către facultăţile înrudite din universităţile altor ţări
   • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la şcolile internaţionale de vară
   • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale
   • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la stagii de perfecţionare şi practica de producţie în străinătate
   • Mobilitatea academică în ţările UE ş.a. în baza burselor oferite de programele ERASMUS MUNDUS, DAAD, CEEPUS, FULBRIGHT etc.

INTERVIEVĂM ABSOLVENŢII


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda