"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

Защита диссертаций

Susţinerea tezei a dnei Aurelia LITVIN

Pe data de 20 noiembrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 326, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea

08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Aurelia LITVIN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

"Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare al Republicii Moldova"

Susţinerea tezei Dl Sergiu Mazuru

Pe data de 28 octombrie 2013, orele 13.30, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, laboratorul I-204, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 05.20.03 „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”, în care:

Dr. conf. univ. Sergiu Mazuru

va prezenta teza de doctor habilitat în tehnică intitulată:

 „Procedee tehnologice de generare a profilelor nestandarde ale angrenajelor precesionale”

la specialitatea 05.02.08 „Tehnologia construcţiilor de maşini”

Susţinerea tezei Dna Mocanu Natalia

Pe data de 10 octombrie 2013, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc

şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH.60.08.05-23 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dna MOCANU Natalia
va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:


„Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene”

Susţinerea tezei Dna Svetlana CURAXINA

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

Pe data de 30 octombrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 434, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Svetlana CURAXINA

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Основные направления выхода из кризиса аграрного сектора"

(на примере АТО Гагаузии)

Susţinerea tezei Dl Malai Leonid

Pe data de 26 septembrie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, aula 402, va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 60-05.20.03 „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare”, în care:

dl Malai Leonid

va prezenta teza de doctor intitulată:

 „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice”


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda