85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

2. Taxele de şcolarizare

TAXA (lei)

pentru studii prin contract în UASM (2018/19)

Aprobat

prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al UASM

proces verbal nr. 6 din 28.06.2018

Preşedinte C.D.S.I. _____________

 

c)Cuantumul taxelor pentru ciclul II de studii (masterat)

 

Codul

Specializarea

Învăţământ cu frecvenţă, lei

040

040

042

040

040

040

040

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar;

Finanțe şi control în sectorul agroalimentar;

Protecția juridică a proprietății;

Economie şi management în sectorul agroalimentar;

Economie şi politici de dezvoltare rurală;

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar;

Marketing agroalimentar.

7800

071

073

071

071

071

071

073

Mentenanța şi fiabilitatea autovehiculelor;

Evaluarea şi managementul imobilului;

Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto;

Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei;

Electrotehnologii în mediul rural;

Agroinginerie;

Consolidarea terenurilor agricole.

7000

101

Turism rural

7000

052

Agroecologie

6500

081

081

071

071

073

081

081

081

081

081

081

081

081

081

Tehnologii avansate în fitotehnie;

Științe horticole şi agrosilvice;

Biotehnologii în obținerea şi prelucrarea produselor animaliere;

Biotehnologii în reproducția animalelor;

Hidroameliorație;

Siguranța alimentelor de origine animală;

Siguranța alimentelor de origine vegetală;

Protecție integrată a plantelor;

Genetica, ameliorare și biotehnologii vegetale;

Științe horticole;

Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine;

Managementul ecosistemelor forestiere;

Protecția integrată a agroecosistemelor;

Agricultura conservativă.

6500

 

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda