State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Agronomie

 

agro

NOUTĂŢI, ANUNŢURI

ANUNȚ

PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI ” SOIA PLANTA DE AUR A OMENIRII” PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE AGRONOMIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII AGRARE DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

Acest concurs se organizează în parteneriat cu reprezentanța DONAU SOJA din Austria in Republica Moldova și facultatea de Agronomie al Universității Agrare de Stat din Moldova. DONAU SOJA – un partener important în promovarea unei producții durabile a soiei nemodificate genetic (non-gmo) în Europa

Mai multe aici

 

DESPRE FACULTATE

 

PROGRAME DE LICENŢĂ (SPECIALITĂŢI)

 • Programul 0811.1 – Agronomie

2011        2017-F       2017-FR         2021        2021-FR

 • Programul 0521.1 – Ecologie

2011       2017-F        2017-FR           2021        2021-FR

 • Programul 0811.2 - Selecția și genetica culturilor agricole zi

2017-F         2021

 • Programul 0811.6 – Zootehnie

2011       2017-F        2017-FR         2021        2021-FR

 • Programul 0711.4 – Biotehnologii Agricole

2011       2017-F        2017-FR         2021        2021-FR

 • Programul 0811.7 – Siguranţa produselor agroalimentare

2015      2017-F        2017-FR         2021        2021-FR

PROGRAME DE MASTER (SPECIALIZĂRI)

 • Programul 61MC- Tehnologii avansate în fitotehnie (masterat de cercetare)

2011           2021  

 • Programul 61MC – Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale (masterat de cercetare)

2011            2021 

 • Programul 42MC - Agroecologie(masterat de cercetare)

2011           2021  

 • Programul 61MC- Agricultura conservativă (masterat de cercetare)

2011           2021 

 • Programul 61.MC – Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere (masterat de cercetare)

2011            2021 

 • Programul 61.MP – Biotehnologii în reproducţia animalelor (masterat de profesionalizare)

2011            2021 

 • Programul 61.MP – Siguranţa alimentelor de origine animală (masterat de profesionalizare)

2011           2021 

 • Programul 081.MС – Managementul creșterii animalelor și apicultura (masterat de cercetarе)

2019            2021 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDIU

Ciclul I

Ciclul II

Graficul procesului de studiu la învăţământ de zi, ciclul II

ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR

Ciclul I

Orarul de iniţiere


 

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Graficul testărilor curente

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul4

 • Orarul examenelor semestriale la învăţământ de zi, ciclul I

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul4

 • Orarul lecțiilor și examenelor la învăţământ cu frecvenţă redusă

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul 4      Anul 5

Ciclul II

 

 JURIILE

STUDENŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Departamentul 1

Departamentul 2 

 

TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ

 TEMATICA TEZELOR DE MASTER

RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de către facultăţile înrudite din universităţile altor ţări
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la şcolile internaţionale de vară
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la stagii de perfecţionare şi practica de producţie în străinătate
 • Mobilitatea academică în ţările UE ş.a. în baza burselor oferite de programele ERASMUS MUNDUS, DAAD, CEEPUS, FULBRIGHT etc.

INTERVIEVĂM ABSOLVENŢII


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM