State Agrarian University of Moldova

1933 - 2021

«Da nobis recta sapere»

Meniu

Agronomie

 

agro


NOUTĂŢI, ANUNŢURI

 

DESPRE FACULTATE

DEPARTAMENTE

Departamentul 1

Departamentul 2

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Graficul testărilor curente

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul4

 • Orarul examenelor semestriale la învăţământ de zi, ciclul I

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul4

 • Orarul lecțiilor și examenelor la învăţământ cu frecvenţă redusă

Anul 1      Anul 2      Anul 3      Anul 4      Anul 5

Ciclul II

 JURIILE

STUDENŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Departamentul 1

  Departamentul 2 

   

  TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ

   TEMATICA TEZELOR DE MASTER

  RELAŢII INTERNAŢIONALE

    • Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate
    • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de către facultăţile înrudite din universităţile altor ţări
    • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la şcolile internaţionale de vară
    • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale
    • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la stagii de perfecţionare şi practica de producţie în străinătate
    • Mobilitatea academică în ţările UE ş.a. în baza burselor oferite de programele ERASMUS MUNDUS, DAAD, CEEPUS, FULBRIGHT etc.

  INTERVIEVĂM ABSOLVENŢII

  rinasimtex
  edrone
  rural
  eu_flag_tempus
  Centre de reusite universitaire
  logo_AUF_RVB
  agrilida
  logoev
  sufor
  Euraxess
  Case-In
  TecTNet_logou
  teachme
  fktbum
  elevate-logo
  AG-Lab
  ReSTART
  logo_smart
  erasmus+
  Centrul_Euros
  Casee
  Ceepus
  Logo MHELM
  Compass
  uniclad
  euagro
  RO-MD
  cedr
  Crosscomp
  Connect
  proAnim
  COVIMO