State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Proiecte de cercetare

Contractele Universității Agrare de Stat din Moldova din subordinea MADRM cu autonomie financiară (pdf)


Rapoarte proiecte UASM 2020 

1. Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și de prelucrare a fructelor și biomasei, 20.80009.5107.13

2. Abordări previzionale a sporirii calității competențelor înabordări previzionale a sporirii calității competențelor înînvățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri, 20.80009.0807.41

3. Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare la acțiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice, 20.80009.7007.07

4. Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice, 20.80009.5107.04

5. Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova, 20.80009.0807.26

6. Crearea catalogului de paşapoarte electroforetice ale formelor parentale şi hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova şi destinați pentru export, 20.80009.5107.21

7. Adaptarea sistemului de educație-cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane, 20.80009.0807.44

8. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metabolițilorvegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli, 20.80009.5007.17

9. Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante și valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic” PS 42”


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM