"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscomp


 

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei a dlui GHEORGHIȚA Andrei

 

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor cu titlul:

Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere”,

Candidat: GHEORGHIȚA Andrei

Domeniul științific: Științe tehnice

Specialitatea științifică: 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Conducător de doctorat: SERBIN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar.

 

În cadrul Facultății Inginerie Agrară și Transport Auto, la 14.04.2021, ora 1400 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chișinău, str. Mircești 56, et. 3, sala 318, tel.: (+373 22) 432 330.

Comisia de doctorat:

 1. Marian Grigore, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UASM, preşedinte
 2. Nazar Boris, doctor în ştiinţe tehnice, conferențiar universitar, UASM, membru
 3. STOICEV Petru, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UTM, membru
 4. Melnic Iurie, doctor în ştiinţe tehnice conferenţiar universitar, UASM, membru
 5. GADIBADI Mihail, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, membru
 6. Cerempei Valerian, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, referent
 7. LÎSÎI Radu, doctor în ştiinţe tehnice, director SRL ”Ecoplantera” , referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Agricolă Republicană și la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Link-ul ședinței 

meet.google.com/vta-zcjj-mpi

 

Susţinerea tezei a dlui DAICU Anatolie

 

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului instituțiilor din învățământ și cercetare din agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„ARGUMENTAREA REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE ȘI A PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI- TEHNOLOGICI AI INSTALAȚIEI ECOLOGICE AUTOMATIZATE CU FRIG NATURAL ȘI ARTIFICIAL PENTRU RĂCIREA LAPTELUI”,

elaborată de studentul–doctorand DAICU Anatolie

Domeniul științific: Științe tehnice

 

Specialitatea științifică: 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Conducător de doctorat: VOLCONOVICI Liviu, dr. hab., prof. univ.

 

În cadrul Facultății Inginerie Agrară și Transport Auto, la 15.01.2021, ora 13.00 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chișinău, str. Mircești 56, et. 3, sala 318, Departamentul II, tel.: (+373 22) 432 306.

 

Comisia de doctorat:

 1. MARIAN Grigore, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, UASM, Președinte
 2. VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, UASM, membru
 3. BERZAN Vladimir, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, IE, AȘM, referent
 4. GUȚU Aurel, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, UASM, referent
 5. LEU Vasile, doctor în științe tehnice, ANRE, referent.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Republicană Științifică a

UASM și pe pagina web a ANACEC din Republica Moldova.

 

Pentru a primi linkul ședinței, Vă rugăm să scrieți la adresa anatoldaicu@gmail.com.

 

  Susţinerea tezei a dnei Elena SIMCIUC

   Pe data de 23 decembrie 2020, ora 1000,

   în cadrul Facultății de Economie, va avea loc ședința on-line a Seminarului Științific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

  dna Elena SIMCIUC

  va prezenta teza de doctor, cu tema:

  Sporirea competitivităţii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional”

  Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

  Conducător științific:

  Dl Dragoș CIMPOIEȘ, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar interimar

   

  Susţinerea tezei a dnei Ludmila DOBROVOLSCHI

   

  Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor

  Candidat: DOBROVOLSCHI Ludmila

  Conducător ştiinţific: LITVIN Aurelia, dr. hab., prof. univ.

  Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03 – 46 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova

  Tema tezei: „Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant”.

  Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

  Data: 18.12.2020

  Ora: 1000

  Local: mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42, etajul 3, sala E - 326

  Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/56536/ şi Biblioteca Științifică Agricolă Republicană, UASM.

  Şedinţa se va desfăşura în regim on-line la https://meet.google.com/kdw-pjtj-egv

   

  Susţinerea tezei a dnei Nelli AMARFII-RAILEAN

  Pe data de 23 decembrie 2020, ora 1000,

   în cadrul Facultății de Economie, va avea loc ședința on-line a Seminarului Științific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

  dna AMARFII-RAILEAN Nelli

  va prezenta teza de doctor habilitat, cu tema:

  ”Eficientizarea managementului sectorului agricol în condițiile industriei 4.0”

  Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

  Conducător științific:

  Dna Rodica PERCIUN, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar


  ordinul-republicii
  In October, 2013,
  State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
  "The Order of the Republic".

   

  Double Degree

  dubla diploma

  engleza

  UASM pe Facebook

  Hot-Line

  Copyright © 2021 State Agrarian University of Moldova
  All Rights Reserved.

  Designed by Nicolae Daraduda