State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Menu

Horticultură

Embl         

NE GĂSI-ȚI ȘI PE   facebook

NOUTĂŢI, ANUNŢURI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM
19 noiembrie 2021, 09:00 – 20 noiembrie 2021, 17:00 ·

Programul SIMPOZIONULUI

https://www.facebook.com/events/2727908774174109 
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/hpx-gfny-ocr 


FACULTATEA MEA - HORTICULTURA

Sondaj Horticultura UASM.

De ce am ales specialitatea de la Facultatea de Horticultură? Completând acest chestionar dvoastre o să contribuiţi la ameliorarea calităţii studiilor la facultate, şi sporirea competititvităţii specialiştilor Facultăţii de Horticultură.

Vă invit să completaţi ancheta FACULTATEA MEA - HORTICULTURA.

Vă mulţumim.

Clubul

ABSOLVENȚILOR FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ – UASM

Dacă ești absolvent a Facultății de Horticultură, nu ezita, completează acest formular... Distribuiți pentru alți colegi, invitați-vă colegii...

Acest formular este solicitat în vederea utilizării informației cu privire la relația Universitate - Absolvent, pentru acreditarea specialităților facultății.... Va mulțumim.

Vă invit să completați ancheta Clubul ABSOLVENȚILOR HORTICOLI – UASM.

Informația din formularul respectiv este vizualizată și administrată de către Decanul Facultății de Horticultură, conf. univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU


DESPRE FACULTATE

DEPARTAMENTE

 • Departamentul Horticultură

     - Legumicultură

     - Pomicultură 

     - Viticultură şi vinificaţie 

 • Departamentul Silvicultură și protecția plantelor 

     - Protecţia plantelor

     - Silvicultură şi grădini publice

PROGRAME DE LICENŢĂ (SPECIALITĂŢI)

 • Programul 0811.3 – Horticultură

2011     2016-F      2016-FR      2017-F      2017-FR       2021-F      2021-FR 

 • Programul 0811.4 – Viticultură şi vinificaţie

2011     2016-F      2016-FR      2017-F      2017-FR        2021-F      2021-FR 

 • Programul 0811.5 – Protecția plantelor

2011     2016      2017-F        2021-F      2021-FR 

 • Programul 0821.1 – Silvicultură şi grădini publice

2011     2016-F      2016-FR      2017-F      2017-FR        2021-F      2021-FR 

PROGRAME DE MASTER (SPECIALIZĂRI)

 • - master științific
 • Programul MS.10 - Ştiinţe horticole şi agrosilvice

2011            2018            2021

 • Programul MS.11 - Ştiinţe horticole

2011            2018            2021

 • Programul MS.13- Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine

2011            2018            2021

 • Programul MS.15 - Protecţia integrată a agroecosistemelor

2011            2018            2021

 • Programul MS.17 - Managementul ecosistemelor forestiere

2011            2018            2021

 • - master de profesionalizare
 • Programul MP.14 - Siguranţa alimentelor de origine vegetală

2012            2018            2021

 • Programul MP.16 - Protecţia integrată a plantelor

2012            2018            2021

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDIU

Ciclul I

Ciclul II

 

ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR

Ciclul I

 • Orarul lecţiilor la învăţământ cu frecvență

Orarul de iniţiere

Anul 1     Anul 2      Anul 3      Anul 4

Anul 1   Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Orarul examenelor semestriale la învăţământ cu frecvență

Anul 1    Anul 2      Anul 3      Anul 4

 • Orarul lecțiilor și examenelor la învăţământ cu frecvenţă redusă

 Anul 1     Anul 2      Anul 3      Anul 4     Anul 5

Ciclul II

 

 JURIILE

STUDENŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

TEMATICA EXAMENELOR ȘI TEZELOR DE LICENŢĂ

 • Proba de profil

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 • Proba de specialitate

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 • Tematica tezelor de licenţă

612.1 PP     615.1 H      616.1 SGP      617.1 VV

 TEMATICA TEZELOR DE MASTER

 • Tematica tezelor de master
 • Mobilitatea academică în ţările UE ş.a. în baza burselor oferite de programele ERASMUS MUNDUS, DAAD, CEEPUS, FULBRIGHT etc.
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la stagii de perfecţionare şi practica de producţie în străinătate
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la şcolile internaţionale de vară
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de către facultăţile înrudite din universităţile altor ţări
 • Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate

RELAŢII INTERNAŢIONALE

INTERVIEVĂM ABSOLVENŢII


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM