State Agrarian University of Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Administrația și Sindicatul angajaților UASM au semnat Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2021-2025

03.11.2021

La data de 03 noiembrie 2021, Rectorul UASM, dr. hab., prof. univ., Liviu VOLCONOVICI și Președintele Comitetului Sindical al Angajaților UASM, dr., conf. univ., Virgiliu MOREI, în calitatea lor de reprezentanți împuterniciți și desemnați ai Comisiei pentru dialog social „angajator-salariați”, au semnat Contractul Colectiv de Muncă (CCM) pe anii 2021-2025 – convenția care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi sociale în cadrul Universității.

Contractul a fost elaborat de către Comitetul Sindical al UASM, iar încheierea și semnarea acestuia a fost precedată de lucrul comisiei de negociatori, constituită din zece membri, numiți prin Ordinul Rectorului UASM, reprezentanți ai Comitetului Sindical și ai Administrației.

Sub incidența CCM cad angajații Universității, membri de sindicat, care au împuternicit reprezentanții lor să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie CCM în numele lor, precum și salariații care nu sunt membri de sindicat, dar care au solicitat angajatorului rețineri din salariul lor a mijloacele bănești, care sunt transferate lunar la contul de decontare al organului sindical, în condițiile și în modul stabilit de CCM.

În conținutul CCM sunt prevăzute angajamente reciproce ale salariaților și angajatorului privind raporturile și condițiile de muncă, modul de salarizare și garanțiile social-economice etc. pentru angajații UASM – suplimentare la cele prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova și de alte acte normative.

CCM a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani și a intrat în vigoare din momentul semnării de către părți.

Textul integral al CCM va fi plasat pe pagina web a UASM, accesul în scopul informării cu conținutul acestuia fiind nelimitat.

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM