State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Doamna Veronica PRISĂCARU a fost investită în funcția de Rector al Universității Agrare de Stat din Moldova

23.06.2022

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a semnat ordinul cu privire la confirmarea  Doamnei Veronica PRISĂCARU în funcția de rector al Universității Agrare de Stat din Moldova, cu începere de la 21.06.2022  pentru un mandat de cinci ani.

Anunțul  și  înmânarea oficială a ordinului cu privire la confirmarea Doamnei Veronica PRISĂCARU în funcția de Rector al Universității Agrare de Stat din Moldova au fost realizate de către Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Domnul Viorel GHERCIU la întrunirea cu reprezentanții comunității academice a universității.

Domnul Ministru Viorel GHERCIU a menționat că este onorat de faptul că este absolvent al UASM și cu emoții deosebite revine  de fiecare dată la Alma Mater, accentuând  necesitatea pregătirii specialiștilor în domeniile de  formare profesională pe care le asigură  instituția. Domnul Ministru a specificat că rezultatele votării au exprimat dorința majorității membrilor comunității academice și necesitatea unui suflu noi în dezvoltarea și promovarea Universității Agrare de Stat din Moldova, urându-i Doamnei Rector Veronica PRISĂCARU să-și atingă scopul propus și să transforme Universitatea Agrară de Stat din Moldova într-un nucleu al științei și practicii agricole din țară, asigurând un parcurs corect și stabil.

Doamna Rector Veronica PRISĂCARU a mulțumit pentru încrederea acordată de comunitatea academică și de susținerea fermă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și a declarat că își asumă responsabilitatea de a contribui la creșterea performanței educaționale și științifice a universității împreună cu comunitatea academică și cu suportul nemijlocit al ministerului de resort, ofertând țârii specialiști de înaltă calitate, inovații în domeniile aferente și integrând Universitatea Agrară de Stat din Moldova pe plan internațional.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM