State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Inaugurarea Laboratorului de Mașini și Utilaje Horticole

24.06.2022

În scopul sporirii calității activităților de formare profesională inițială și continuă, de cercetare și inovare în domeniul horticulturii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a efectuat inaugurarea Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole.

Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole reprezintă o parte componentă a Proiectului Investițional “Ameliorarea infrastructurii procesului educațional și cercetare la UASM în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” valoarea totală a căruia se cifrează la 2 milioane de Euro. Banii sunt un împrumut acordat de către Banca Europeană de Investiții.

Valoarea investițiilor pentru laborator au constituit 470 de mii de euro direcționate în reabilitarea și dotarea laboratorului de mașini și utilaje horticole de ultimă generație.

Lucrările de renovare au presupus reabilitarea a 900 m2 de încăperi existente cu înlocuirea geamurilor, montarea ușilor, porților automate, reabilitarea capitală a pardoselilor, sistemului pluvial, a rețelelor inginerești (încălzire, ventilare, rețele electrice și de iluminat, apeduct și canalizare) și dotarea cu sisteme moderne antifurt și anti incendiu.

În cadrul laboratorului au fost create și echipate o sală modernă de studii pentru efectuare instruirilor teoretice și un atelier pentru executarea lucrărilor de mentenanță și reparație.

Anual, beneficiarii direcți ai investițiilor vor fi peste 300 de studenți și cadre didactice din cadrul UASM dar și circa 300 de agenți economici din sectorul horticol, interesați de școlarizări și instruiri de scurtă de durată ce țin de noutățile din domeniul tehnologiilor horticole.

În cadrul evenimentului de deschidere a Laboratorului de Mașini și Utilaje horticole, in calitate de invitați de onoare au participat Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, Adjunctul Șefului pentru cooperare a Delegației UE în Republica Moldova, Gintautas Baranauskas, Directorul oficiului BEI  în Republica Moldova Alberto Carlei, care au remarcat că  Laboratorul este cu siguranță un succes și va fi un mare exemplu de impact benefic pentru viitor asupra procesului de educare a următoarelor generații dar și asupra economiei reale a Republicii Moldova.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM